Fra A-Z

Leksikon til forældre

LEKSIKON TIL FORÆLDRE OM BØRN OG UNGES ONLINE LIV

Digitale medier fylder meget i børn og unges hverdag. Her i leksikonet finder du hjælp til at forstå en masse af de platforme, sociale medier, spil, værktøjer, udtryk og fænomener, som er en naturlig del af mange børn og unges daglige liv. 

I leksikonet kan du finde forklaringer på, hvad børnene og de unge kan bruge medierne til. Du kan under beskrivelserne af de forskellige medier også finde vores rådgivning til, hvordan du som forælder eller fagperson kan forholde dig til barnets brug af mediet. 

Du kan også finde forklaringer på ord og begreber, som er gode at kende til, når du som forælder eller fagperson omgås børn og unge, hvis liv er fyldt med digitale medier.

Forældreleksikonet er senest blevet opdateret i december 2022. Der tages forbehold for, at nogle platforme, sociale medier, spil m.m. kan have ændret sig siden. Forældreleksikonet opdateres løbende.