Politikker, vedtægter og strategi

På denne side finder man en lang række dokumenter, der beskriver rammerne for Red Barnets nationale og internationale arbejde. De handler blandt andet om, hvordan vi sammen og individuelt kan sikre at alle børn, der er i kontakt med Red Barnet og deltager i vores aktiviteter føler sig sikre og er i trygge hænder. 

Child Safeguarding - den børnesikre organisation

Se oversigt over Red Barnets politikker og retningslinjer, som medarbejdere, frivillige og andre, der er i kontakt med Red Barnet, skal følge. Desuden procedurer for rapportering og håndtering af eventuelle bekymringer og/eller brud på Red Barnets politikker og retningslinjer.

Red Barnets strategi

Red Barnets etiske regelsæt (Code of Conduct)

Red Barnets etiske regelsæt (adfærdskodeks) gælder for alle ansatte i Red Barnet, bestyrelsesmedlemmer, praktikanter, konsulenter, samarbejdspartnere og andre, der repræsenterer organisationen.

Red Barnets nationale arbejde

Vedtægter for Red Barnets lokalforeninger

Reviderede vedtægter for lokalforeninger vedtaget oktober 2022.

Red Barnets vedtægter

Vedtægter for Red Barnet (Save the Children Denmark). 

Red Barnet på sociale medier

Se Red Barnets retningslinjer for brug af sociale medier og influencere, samt overvågning af kommentarspor.

FN's Konvention om Barnets Rettigheder

FN's Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) er Red Barnets mandat og arbejdsgrundlag. Børnekonventionen er verdenshistoriens første bindende folkeretslige dokument om barnets rettigheder.

FN's Børnekonvention

Lille, læslet folder med artiklerne i FNs Konvention om Barnets Rettigheder.

Politik for Diversity, Equity og Inclusion i Red Barnet

Red Barnet arbejder for at blive og være en mangfoldig, retfærdig og inkluderende arbejdsplads.