UDDANNELSE OG SKOLEGANG

Uddannelse er nøglen til en bedre fremtid

Alle børn har ret til at lære at læse, skrive og regne, for med en uddannelse følger håbet om en bedre fremtid. Desværre er antallet af børn, der ikke går i skole, eksploderet de seneste år - blandt andet på grund af klimaforandringer og fattigdom samt flere krige og konflikter, der tvinger børn på flugt fra deres hverdag og skole.

Red Barnet arbejder for, at alle børn - uanset hvem de er, og hvor de bor - får adgang til skolegang og uddannelse.

72 MIO.
børn går ikke i skole pga. konflikter og klimakatastrofer.
129 MIO.
piger i alderen 6 til 17 år går ikke i skole.
OVER 8 MIO.
Børn og unge hjalp vi med skolegang i 2023.
Billede af Helle Gudmandsen

Kriser og konflikter stjæler børns fremtid og deres muligheder for at skabe et godt liv.

SÅDAN ARBEJDER VI

Her giver skolegang håb og fremtid

Selv om alle børn har ret til skolegang og uddannelse, er der millioner af børn verden over, der ikke går i skole.

Red Barnet støtter og styrker børns uddannelse og skolegang i 75 lande verden over. Vi opretter midlertidige skoler og genopbygger skoler i verdens konfliktområder. Vi underviser lærere og sørger for undervisningsmaterialer, så børn kan få en bedre skolegang. Vi støtter familier økonomisk og praktisk, så der bliver råd til at sende børnene i skole. Og vi taler børns sag for at sikre alle børns ret til uddannelse.

Her er et par eksempler på vores arbejde.

TAKKET VÆRE DIG ❤

UDDANNELSE GIVER HÅB

Trods krige, klimaforandringer og fattigdom går børn takket være dig i skole, så de kan bygge en bedre fremtid.

12 %
stiger en piges livsindkomst for hvert ekstra år, hun går i skole

DET NYTTER

Skolegang giver børn en bedre fremtid

Trods krige, klimaforandringer og fattigdom drømmer børn verden over om at gå i skole, så de kan skabe en bedre fremtid.

RED BARNET MENER

Sådan kommer flere børn i skole

Alle børn og unge har ret til at gå i skole – også børn, der vokser op i fattigdom og i områder ramt af krige og klimakatastrofer. Red Barnet arbejder for, at flere børn og unge får adgang til kvalitetsuddannelse. Det gør vi ved at samarbejde med og lægge pres på lokale myndigheder, regeringer og internationale organisationer.

Red Barnet mener at: 

  • Danmark skal sætte fokus på uddannelse: Red Barnet opfordrer den danske regering til at prioritere uddannelse og særligt pigers uddannelse højere i udviklingsarbejde og humanitære indsatser. 
  • Lyt til børnene: I krige og katastrofer er fortsat adgang til skolegang og uddannelse altid en vigtig prioritet for børn og familierne selv. Skolegang styrker børns trivsel, tryghed og fremtidsmuligheder – fx stiger børns risiko for børneægteskaber, tidlig graviditet eller at blive rekrutteret til væbnede grupper, når de ikke går i skole.
  • Alle vinder, når piger går i skole: Adgang til uddannelse for piger og andre børn og unge i udsatte positioner skal prioriteres højt i Danmarks internationale arbejde. Når piger går i skole, mindskes risikoen for overgreb og børneægteskaber, og deres muligheder for at leve og tænke frit styrkes. Samtidig gavner det økonomien, øger ligestillingen og fremmer demokrati. 
  • Verdens lande skal selv investere i uddannelse: Verdens lande skal selv investere mere i at sikre uddannelse til alle børn og unge. Som fx Somalia, der i disse år øger landets uddannelsesbudget betydeligt. 
  • Uddannelse er et samfundsansvar: Både politikere, fonde, fagforeninger, private virksomheder, FN-organer og andre civilsamfundsorganisationer skal tage et større ansvar for at sikre alle børns ret til uddannelse. Dette arbejder vi for gennem Alliancen for Uddannelse i Kriser. Formålet med alliancen er at gøre opmærksom på de millioner af børn i krisesituationer, som ikke har adgang til kvalitetsuddannelse og øge Danmarks indsats for at sikre alle børns ret til læring.

En piges uddannelse er hendes våben.

Uddannelse er en af de sikreste veje ud af fattigdom og en af de vigtigste forudsætninger for et lands langsigtede udvikling. Adskillige undersøgelser viser, at børn, der går i skole og får en uddannelse, klarer sig bedre som voksne. For eksempel stiger en piges livsindkomst med 12 % for hvert ekstra år hun går i skole. Særligt for piger kan skolegang og uddannelse være med til at forhindre børneægteskaber. Og for alle børn kan skolen være med til at forhindre børnearbejde eller rekruttering som børn i væbnede grupper eller lignende. Samtidig kan skolemad være med til at sikre, at børn i fattige lande får et måltid mad.

Den vigtigste grund er fattigdom. Forældre, der kæmper for at få mad på bordet, kan være nødt til at sende børnene ud at arbejde frem for i skole. Og i ekstrem fattigdom kan forældre blive tvunget til at gifte deres piger bort, så der er en mund mindre at mætte og på den måde forsøge at sikre pigens fremtid. Derudover kan skolerne være ødelagte på grund af krig eller katastrofer. Som eksempel går en tredjedel af børnene i Ukraine ikke i skole, men undervises online. Når familier flygter eller er internt fordrevne i deres eget land, går det ofte ud over børnenes skolegang.

Uddannelse er en menneskeret, og derfor har alle lande pligt til at sikre skolegang til alle børn i landet, hvis de vil opfylde menneskerettighederne. Lande i krise og katastrofer har ofte ikke finansiering til at sikre alle børn uddannelse. Derfor træder det internationale samfund ind og yder bistand. Red Barnet støtter for eksempel Somalia med at opbygge deres skolesystem og gennemføre en femårsplan. Det er en plan for, hvordan flere børn kommer i skole, og hvordan landet øger kvaliteten af uddannelsen. Det er uhyre vigtigt, at børn fortsætter i skole, når krisen rammer, fordi alle erfaringer viser, at stopper skolegang, vil mange børn ikke vende tilbage i skolen senere hen.

Ofte forlader børn skolen efter få år er ofte fordi forældrene ikke har råd til, at de går i skole. Det kan også skyldes, at børnene er blevet flygtninge eller internt fordrevne, og så kan der gå tid, før der er et nyt skoletilbud. I venteperioden sker der det, at børnene kan ende i børnearbejde eller blive giftet bort.

Ja, erfaringer viser, at en pige, som går i skole, har langt mindre risiko for at blive giftet bort. I nogle lande er der en stor del af pigerne, som lander i børneægteskaber, fordi der er tradition for, at forældre gifter pigerne bort for at sikre deres fremtid. Men det sker sjældent for en pige, som går i skole.

Når børn går i skole og lærer at læse, regne og skrive, er der en meget større chance for, at de kan få et arbejde, hvor de kan forsørge sig selv som voksne. Indkomsten stiger generelt for børn, der har fået en uddannelse.

Når børn lever midt i en krisesituation, så er hverdagen forsvundet. Måske har de ikke længere noget hjem, eller de er flygtet fra deres hjem og den dagligdag, de kender til. Oprettelse af midlertidige skoler er et trygt sted for barnet at opholde sig, og her kan skabes en hverdag, som minder om den hverdag, barnet havde, før krisen indtraf. Samtidig kan forældre aflevere deres barn i skolen og begynde at genskabe en hverdag, skaffe mad, tøj og et sted at bo. I en midlertidig skole vil undervisningen især handle om at skabe tryghed, rutine, højtlæsning, tegning og hvis muligt et måltid mad.

Skolen er ikke kun et sted, hvor man får viden og færdigheder. Det er også et socialt sted, som støtter børn i deres udvikling. Derfor er skolegang vigtig for børns trivsel. Vi så med egne øjne i Danmark under Covid-19-pandemien, at online-undervisning ikke kunne erstatte skolegang, børn mistrivedes og manglede social omgang med andre børn. Her bidrager skolen til deres sociale udvikling.

Når livet hos børn pludselig bliver forandret, og de lever i et land med en krise eller katastrofe, så oplever de ofte mange ulykker omkring dem og ser ting, som børn ikke skulle se. Leg og læring kan være med til at støtte børnene i den svære tid og skabe et rum, hvor voldsomheder for en stund er glemt.

LÆS MERE

VIL DU VIDE MERE OM UDDANNELSE?

Alliancen for Uddannelse i Kriser

Som følge af klimaforandringer og langvarige konflikter har 224 millioner børn i kriseramte lande i dag ikke adgang til kvalitetsuddannelse. I 2016 var det tal blot 75 millioner. Red Barnet har derfor været med til at starte Alliancen for Uddannelse i Kriser, der arbejder politisk både i Danmark, i EU og i FN for at sikre alle børns adgang til kvalitetsuddannelse.

Ny rapport: The Price of Hope 

74 % af verdens flygtninge opholder sig i lav - og mellemindkomstlande, hvis uddannelsessystemer i forvejen kæmper for at imødekomme børns behov. Med rapporten The Price of Hope belyser Red Barnet, hvad det vil koste at sikre uddannelse og skolegang til børn på flugt og opfordrer det internationale samfund til at sikre den nødvendige finansiering.

Ny rapport: Build Forward Better 2023

Red Barnet har rangeret 182 lande efter, hvor godt deres skolesystem er rustet til at sikre børns ret til at lære. Rapporten bidrager dermed til viden om hvilke nationale uddannelsessystemer, der kræver flere ressourcer fra både de nationale regeringer og internationale aktører.

LÆS MERE

Vi arbejder også med