Politisk påvirkning

Gravide piger kan igen gå i skole i Sierra Leone

I Sierra Leone har Red Barnet sammen med andre organisationer presset på for at få ændret en regeringsbeslutning, der forbød gravide piger at gå i skole. Det lykkedes, så nu kan de tusindvis af teenagepiger, der hvert år bliver gravide, fortsætte deres uddannelse.

Det vestafrikanske land Sierra Leone havde for mere end ti år siden en temmelig negativ verdensrekord i teenagegraviditeter. Næsten hver tredje pige mellem 15 og 19 år havde været gravid eller født mindst et barn.

Tilbage i 2013 reagerede den daværende undervisningsminister ved at forbyde gravide teenagepiger adgang til skolen, så snart deres graviditet var blevet synlig.

- Det var et stort problem, at piger på den måde blev udstødt af samfundet og samtidig mistede ejerskabet over deres uddannelse og fremtid, fortæller Jakob Eilsøe Mikkelsen, der er chef for Red Barnets arbejde i Afrika.

I dialog med præsidentfruen
Sammen med andre organisationer, der var til stede i Sierra Leone, reagerede Red Barnet med det samme og på flere måder.

- Vi kontaktede Undervisningsministeriet, politikerne og sågar den daværende præsidentfrue i Sierra Leone for at få dem til at ændre forbuddet, fortæller Jakob Eilsøe Mikkelsen.

Gravide piger tilbage i skolen 
Den 30. marts 2020 blev forbuddet endelig ophævet, da Sierra Leones præsident annoncerede, at gravide teenagepiger ikke længere var forment adgang til skolen.

Allerede samme år blev det tydeligt, at ophævelsen af forbuddet havde en effekt. For eksempel deltog 1.000 gravide piger i 2020 i den offentlige eksamen.

Kamp mod stigmatisering
Samtidig med det politiske arbejde har Red Barnet hjulpet gravide teenagepiger ved at oplyse forældre og lokalsamfund om børn og unges ret til skolegang.

Red Barnet har også været med til at forebygge, at forældre i desperation sender deres døtre ud for at tjene penge til mad ved for eksempel at sælge seksuelle ydelser.

- Der er et stort stigma forbundet med at blive gravid for en teenagepige i Sierra Leone, og nogle familier udstøder deres døtre, når de vender gravide hjem. Derfor har vi sammen med lokale religiøse ledere talt med familierne om, hvorfor de ikke skal udstøde pigerne, siger Jakob Eilsøe Mikkelsen.

Ifølge Patrick Analo, der er landedirektør for Red Barnet i Sierra Leone, er der sket et skift i tankegangen, så forældre er blevet mere bevidste om at støtte deres døtres uddannelse. Samtidig bliver der uddelt mere information om seksualitet og prævention, og der bliver arbejdet politisk for at følge og udvikle skolepolitikken.

App styrker pigers rettigheder
Red Barnet i Sierra Leone har også været med til at udvikle en app, hvor piger kan få seksualundervisning og lære om de forskellige risici, der følger med deres valg – og dermed blive mere opmærksomme på deres egne rettigheder. Appen er blevet downloadet mere end 3.000 gange.