Forenings- og Administrationsarbejde

Kom og vær med til at gøre en mærkbar forskel   

Her kan du se, hvilke muligheder, der er for at finde de frivilligjobs, der har med selve foreningsarbejdet og med administration at gøre.   

HR

Vær med til at rekruttere nye frivillige og sørge for et godt arbejdsmiljø i din lokalforening.

Fundraising

Vær med til at sikre finansiering af klubber og aktiviteter i din lokalforening.  

Kommunikation

Vær med til at gøre vores arbejde synligt.

Bestyrelse

Vær med til at sørge for driften af din lokalforening.