Virksomheder og partnerskaber

Sammen er
vi stærkere

Jeres bidrag gør en forskel

15.000 kroner svarer til, at vi kan sende 55 børn på en dags ferielejr, hvor de kan blive en del af et fællesskab og få oplevelser, de ellers ikke ville have fået.
10.000 kroner svarer til, at vi kan give 56 familier såsæd som frø, kerner og løg, der er modstandsdygtige over for blandt andet tørke og oversvømmelse i et land som Niger.
5.000 kroner svarer til, at 27 børn eller unge, der har været udsat for digitale krænkelser, kan få støtte, hjælp og rådgivning gennem vores tjeneste SletDet.
For 389 kr. kan vi give en familie mad til to uger, tæpper og materialer til at sikre husly under en katastrofe samt vacciner mod livsfarlige sygdomme til et barn.

Jeres virksomhed kan skabe positive forandringer for børn i udsatte positioner

I Red Barnet samarbejder vi med virksomheder, der vil gøre en forskel for børn herhjemme og i verdens brændpunkter. Vores virksomhedssamarbejder bygger på målet om, at alle børn har ret til at overleve, at blive beskyttet, udvikle sig og have indflydelse. Red Barnet er Danmarks største børnerettighedsorganisation, og det er vores mærkesag at sørge for et godt og sundt børneliv.

Når din virksomhed samarbejder med Red Barnet, er I med til at sætte et positivt præg på den verden, I opererer i. Vi tror på, at store forandringer skabes i fællesskab. Ingen kan udrette mirakler alene - sammen er vi stærkere.

Kontakt os og få en snak om det perfekte samarbejde for jeres virksomhed.

Læs om, hvordan vi kan samarbejde nedenfor.

Arbejder din virksomhed med verdensmål og CSR?

I Red Barnet arbejder vi fokuseret med FN’s verdensmål. De danner rammen om vores daglige arbejde med at hjælpe børn. Som partner hos Red Barnet bidrager din virksomhed dermed også til at indfri verdensmålene, som er med til at fremme en mere bæredygtig fremtid.

Som forandringspartner hos Red Barnet styrker I jeres CSR-profil og skaber social bæredygtighed, som kan anvendes i jeres ESG-rapportering. Virksomhedens indsatser på ESG-agendaen kan bruges som branding og til aktivt at differentiere og positionere jer som en virksomhed, der engagerer sig og tager samfundsansvar.

Red Barnet deltager i UN Global Compact. Som organisation har vi forpligtet os til at implementere de ti grundlæggende principper inden for menneskerettigheder, arbejdsmiljø, miljø og anti-korruption, hvilket afspejler vores ønske om at skabe en positiv indvirkning på verden omkring os. Vi opfordrer vores samarbejdspartnere til at omfavne og integrere disse principper i deres egne forretningspraksisser, så vi sammen kan gøre en endnu større forskel for børns trivsel og rettigheder.