Pigers rettigheder

Vi kæmper for at forhindre børneægteskaber

Hvert år bliver omkring 12 millioner piger under 18 år gift. Men børneægteskaber begrænser pigers fremtidsmuligheder og ret til at bestemme over deres eget liv. Piger, der bliver gift som børn, bliver nemlig ofte tvunget til at forlade skolen og risikerer derudover social isolation, vold samt tidlig graviditet. 

Antallet af piger, der risikerer børneægteskab, ser desværre ud til at stige i takt med, at klimaforandringer, krige og konflikter sender mennesker på flugt, skaber usikkerhed og fjerner familiers livsgrundlag. For netop fattigdom og ustabilitet er faktorer, der spiller ind, når forældre vælger at gifte deres piger væk som børn. 

Børneægteskaber påvirker ikke blot det enkelte barns liv. For pigers deltagelse i samfundsudviklingen, gennem blandt andet uddannelse, er en af de centrale nøgler til at løse verdens store problemstillinger - som for eksempel fattigdom og sult. 

Vi arbejder derfor for at forhindre børneægteskaber og sikre pigers rettigheder. Det gør vi blandt andet ved at sikre pigers adgang til uddannelse, ved at oplyse børn, forældre, lærere og lokale religiøse ledere om konsekvenserne ved børneægteskaber og ved at hjælpe piger og forældre i udsatte positioner med at finde andre løsninger end ægteskab på deres pressede situation.

Aishas historie

Mød Aisha fra Burkina Faso og hør, hvordan Red Barnet sammen med lokale socialarbejdere fik fortalt Aishas forældre om fordelene ved, at hun skulle fortsætte i skolen frem for at blive gift i en alder af bare 16 år. 

Fakta om børneægteskaber

  • 12 millioner piger under 18 år bliver gift hvert år. Hvert minut får 23 piger dermed frarøvet deres barndom og fremtidsmuligheder.
  • Mere end halvdelen af pigerne i Niger, Mali og Bangladesh blev gift, mens de var børn.
  • Piger fra fattige familier har dobbelt så stor risiko for at blive gift som børn sammenlignet med piger fra rige familier.