Mental sundhed

BØRN SKAL KUNNE SMILE IGEN EFTER EN KRIG

Hvert sjette barn i verden lever i et område med krig eller konflikt. Men børns trivsel og udvikling tager alvorligt skade, når de vokser op med krig, vold og usikkerhed. Angst, stress, vrede, sorg, koncentrationsbesvær, dårlig nattesøvn og på sigt depression og selvmordstanker er normale og udbredte tegn på børns mistrivsel i krig og konflikt.

Heldigvis er børn stærke og kan med den rette hjælp trives og udvikle sig på trods.

449 MIO.
børn lever i områder med krig og konflikt.
4 UD AF 5
børn i Gazastriben oplevede allerede i 2022 fx angst.
I 50 LANDE
har vi psykosociale programmer for børn.
Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen

Krig og katastrofer er ikke kun noget, man mærker fysisk. Det er i allerhøjeste grad noget, man mærker i hovedet, i sindet og i hjertet.

SÅDAN ARBEJDER VI

Vores indsatser giver børn glæde og tryghed

I verdens konfliktområder sikrer vi ikke blot nødhjælp, mad og medicin. Vi hjælper også børn med at få bearbejdet de voldsomme oplevelser. For børn skal ikke kun overleve. De skal leve, trives, smile og udvikle sig.

I flere end 50 lande har vi målrettede indsatser, der styrker børn og unges mentale sundhed. Vi yder psykologisk førstehjælp, vi opretter børnevenlige områder, og vi træner forældre, lærere og fagpersoner i, hvordan de bedst hjælper børn, der mistrives eller er i krise.

Her kan læse mere om vores arbejde.

Dagene er triste og mørke. Den undervisning, jeg får i Red Barnets børnevenlige område, er et glimt af håb.

DET NYTTER

BØRN FÅR BEDRE TRIVSEL TRODS KRIG OG KAOS

Vi måler effekten af vores arbejde på børnenes trivsel og udvikling og ved, at med den rette hjælp kan børn få det bedre trods krig og konflikt.

RED BARNET MENER

INVESTÉR I BØRN OG UNGES MENTALE SUNDHED

Når krige, konflikter, naturkatastrofer eller sult truer børns liv, er det ikke nok at sikre børns overlevelse. For voldsomme hændelser, som fx at flygte fra sit hjem eller at sove i frygt for granater, kan skade børns mentale sundhed.

Red Barnet mener derfor:

  • Brug for mere støtte: Der er brug for mere støtte til arbejdet med børns mentale sundhed og trivsel i krige og naturkatastrofer. Under 0,5 % af den globale bistand går til arbejdet med mental sundhed.
  • Børn har ret til mental sundhed: Adgang til mental sundhed og trivsel er en basal rettighed for børn og skal anerkendes på lige fod med fysisk sundhed. Dette fokus skal fastholdes og udbygges i Danmarks udviklingspolitik og internationale arbejde.
  • Sæt fokus på mental sundhed: Regeringer og hjælpeorganisationer skal sørge for, at arbejdet med at styrke børn, unge og familiers mentale sundhed indtænkes fra start til slut i både akutte kriser og det langsigtede globale udviklingsarbejde.
  • Brug lokalsamfundets styrke: Børns mentale sundhed styrkes bedst med udgangspunkt i familierne og lokalsamfundene omkring børnene - fx når familier og skolelærere trænes i at yde støtte og psykologisk førstehjælp.

RED BARNETS HISTORIE

Mental sundhed siden 1945

Lige siden vi blev oprettet, har vi arbejdet med at fremme børn og unges mentale trivsel. Generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen fortæller om arbejdet - fra krigsbørnene efter Anden Verdenskrig til flygtningebørnene fra Syrien.

LÆS MERE

Børns mentale sundhed i krig og konflikt

Globalt videnscenter for mental sundhed

Red Barnet har med støtte fra Danida etableret et globalt videnscenter for mental sundhed og psykosocial støtte.

Børns mentale sundhed i Gazastriben

Red Barnet har i 2022 gennemført interview med mange hundrede børn og voksne i Gazastriben for at belyse, hvordan konflikten påvirker børnenes trivsel og mentale sundhed. Dertil har vi i 2024 lavet en ny rapport om børns mentale sundhed i Gazastriben.

Børns usynlige sår

Rapporten Invisible Wounds undersøger de mentale konsekvenser blandt syriske børn, der har oplevet direkte krigshandlinger. 

LÆS MERE

Vi arbejder også med