Mental sundhed

Børn skal kunne smile igen efter en krig

Børns trivsel og udvikling tager skade, når de vokser op i skyggen af krig og konflikt. Derfor arbejder Red Barnet både for at sikre nødhjælp, mad og medicin i verdens konfliktområder samtidig med, at vi hjælper børn med at få bearbejdet de traumatiske oplevelser, de har haft. For børn skal ikke kun overleve. De skal leve, trives, smile og udvikle sig.

Børn risikerer at få livsvarige psykiske skader, hvis de for eksempel har oplevet vold, mistet familiemedlemmer, hørt bomber falde eller er flygtet fra deres hjem. Og fordi krige og konflikter i dag varer længere tid og foregår lige der, hvor børn lever med deres familier, efterlader nutidens krige og konflikter børn mere sårbare end nogensinde før. Hele 449 millioner børn lever i dag i områder med krig og konflikt.

Uden den rette hjælp kan børn, der har oplevet krig og konflikt, udvikle for eksempel angst, depression, indlæringsproblemer eller kronisk sorg. Det kan få langvarige konsekvenser - ikke kun for det enkelte barn, men også for familien og de samfund, som børnene skal være en del af.

Heldigvis kan målrettet psykosocial støtte hjælpe til, at mange børn kan klare sig bedre og få færre tegn på stress og mistrivsel.

Billede af Anne-Sophie Dybdal

Krig og katastrofer er ikke kun noget, man mærker fysisk. Det er i allerhøjeste grad noget, man mærker i hovedet, i sindet og i hjertet. Men børn kan med den rette hjælp komme sig – selv oven på voldsomme og grufulde oplevelser.

Sådan styrker vi børns mentale sundhed

Globalt videncenter for mental sundhed

Red Barnet har med støtte fra Danida etableret et globalt videnscenter for mental sundhed og psykosocial støtte (Mental Health and Psychosocial Support).  

Læs mere om The MHPSS Collaborative.