Krig og katastrofer

Vi beskytter børn i krig og katastrofer

Hvert sjette barn lever i en aktiv konfliktzone, og i 2022 slog antallet af flygtninge i verden rekord med over 100 millioner mennesker på flugt. FN anslår, at over 40 % er børn. På verdensplan bor over en milliard børn i områder, der er i fare for at blive ramt af klimarelaterede katastrofer. 

Når en krig eller naturkatastrofe rammer, står vi klar til at sikre børns ret til overlevelse, uddannelse og beskyttelse sammen med lokale partnere. I 2022 nåede vi ud til over 19 millioner børn med humanitær hjælp i mere end 70 lande verden over. Vi sørger for mad, nødhjælp og tag over hovedet, og at børn kan holde deres skolegang ved lige. 

Når det er muligt, opretter vi også børnevenlige områder, hvor børnene kan blive skærmet fra kaosset omkring dem. Et børnevenligt område kan for eksempel være et afgrænset område i en flygtningelejr, hvor børn kan lege, lære, være sammen med andre børn og få hjælp til at sætte ord på deres tanker og bearbejde de voldsomme oplevelser. 

I områder, der er særligt udsat for tørke, oversvømmelser og andre konsekvenser af klimaforandringerne, hjælper vi også lokalbefolkningen med at etablere vandforsyninger og at dyrke jorden med mere modstandsdygtige frø, så børn og familier bliver bedre rustet til fremtiden. I konfliktzoner lærer vi børn at passe på sig selv, så de for eksempel bedre kan beskytte sig mod landminer, eksplosioner, vold og overgreb. En humanitær krise strækker sig i dag i gennemsnit over mere end 9 år. Derfor er der altid brug for en langsigtet indsats, der sikrer børns fremtid.

Fokus på børns mentale helbred
Børn i krige og katastrofer kan være i åbenlys fysisk fare, men det at sikre deres overlevelse er kun første skridt. For når børn oplever krig, kaos og utryghed, når de mister deres hjem og måske familie, og når helt basale behov for tryghed og omsorg ikke bliver mødt, kan det gå ud over deres mentale helbred. Vi styrker derfor børns mentale helbred ved for eksempel at yde psykologisk førstehjælp og ved at støtte forældre og andre omsorgspersoner, hvis deres børn har psykiske problemer. 

Billede af Anne-Sophie Dybdal

Krig og katastrofer er ikke kun noget, man mærker fysisk. Det er i allerhøjeste grad noget, man mærker i hovedet, i sindet og i hjertet. Men børn kan med den rette hjælp komme sig – selv oven på voldsomme og grufulde oplevelser.

Sådan beskytter vi børn i katastrofer

Stop krigen mod børn

449 millioner børn verden over lever i en aktiv konfliktzone. Gennem kampagen "Stop the War on Children" arbejder vi for at sikre børns beskyttelse i krig og konflikt.