Klimakrisen

Klimakrisen er en børnerettighedskrise

Klimaforandringerne er en af de største trusler mod børns basale rettigheder.  Samtidig udgør klimakrisen den største barriere for at nå Verdensmålene. Ekstremt vejr, tørke, hedebølger, oversvømmelser og cykloner påvirker børns mulighed for at overleve, lære, trives og udvikle sig, og derfor er klimakrisen en børnerettighedskrise.

Børn er klimakrisens første og største offer, fordi de er mere sårbare over for eksempelvis sygdom og underernæring, end voksne er. Klimakrisens knusende effekt på børns rettigheder og liv er ikke kun en risiko i fremtiden – det er en realitet lige nu. I det seneste årti er eksempelvis flugt som følge af klimakrisen steget markant. Alene i 2020 blev 30 millioner mennesker, herunder 10 millioner børn, nødt til at forlade deres hjem på grund af ekstremt vejr.  

Ud over at give nødhjælp i form af for eksempel mad, vand, lægehjælp, uddannelse og beskyttelse, arbejder vi med forebyggelse og med at støtte børn og deres samfunds tilpasning og modstandsdygtighed over for klimakrisen.

Tørken gør, at der hverken er nok at drikke eller spise, og derfor sulter min mor og mine søstre. Jeg drømmer om at have mad og vand nok og om at gå i skole

Børn vil opleve syv gange så mange hedebølger

En ny klimarapport slår fast, at børn vil opleve syv gange så mange hedebølger som deres bedsteforældre. Heldigvis konkluderer rapporten også, at det ikke er for sent at handle. Hør Red Barnets klimarådgiver Morten Sparvath fortælle om klimakrisens konsekvenser for børn.

Læs mere rapporten: Børn vil opleve syv gang så mange hedebølger som deres bedsteforældre eller download hele rapporten.

Sådan styrker vi børn under klimakrisen

  • Vi har klimaprogrammer i hele verden, hvor vi hjælper børn og deres samfund med at forebygge og tilpasse sig klimaforandringerne og komme sig efter katastrofer, klimakrisen er skyld i. Med mere end 75 års erfaring støtter vi børns ret til deltagelse, til at sige fra og til at kræve handling - også i forhold til klimaforandringerne.
  • En vigtig del af vores arbejde handler om at give børn og voksne de redskaber og muligheder, de har brug for, så de kan skabe sig et bæredygtigt livsgrundlag uden sult og underernæring. Derfor samarbejder vi med lokale aktører om at hjælpe deres befolkning med at starte virksomheder op og købe såsæd til modstandsdygtige afgrøder, og ved at sikre uddannelse til børn og unge, så de kan få en tilværelse, hvor de selv bestemmer over deres fremtid.
  • Vi ved, at klimakrisen er både uforudsigelig, kompleks og omfangsrig. Derfor arbejder vi ud fra en holistisk tilgang, hvor vi kombinerer forebyggende indsatser med klimatilpasning og modstandsdygtighed. Eksempelvis etablerer vi varslingssystemer, der kan informere om risici og føre til handling før en katastrofe rammer, vi bygger diger i områder, der er ramt af oversvømmelse, og vi uddeler tørkeresistent såsæd, som kan understøtte et bæredygtigt livsgrundlag i områder, som rammes af tørkeperioder.
  • For at beskytte børn etablerer vi børnevenlige områder til børn på flugt og oplyser om børns rettigheder, så de hverken skal tvinges til børnearbejde eller børneægteskaber, når krisen rammer. På den måde hjælper vi børn, mens de står i krisen, og vi skaber forandringer, som kan styrke børns trivsel i fremtiden.