Virksomheder og partnerskaber

Bliv erhervssponsor

Støt Red Barnets arbejde for børn i nød

Som Danmarks største, uafhængige børnerettighedsorganisation kæmper vi for, at alle børn får en god og tryg barndom. Uanset hvor de er, og hvem de er. Vi arbejder i Danmark og i over 100 lande verden over – heriblandt i nogle af verdens brændpunkter. Støtter I som virksomhed Red Barnet, er I med til at hjælpe de børn, der har allermest brug for det.

HVILKET ERHVErvssponsorat PASSER JERES VIRKSOMHED?

Vælg det erhvervssponsorat som passer til jeres virksomhed, og I har ret til at bruge erhvervssponsoratets indhold i et år.

For eksempel svarer en donation på 10.000 kroner til at vi kan give 17 udsatte børn et to-dages ophold på en af Red Barnets ferielejre i Danmark.

5.000 kr. ekskl. moms
 • Hvad får I?
 • DILPOM
7.500 kr. ekskl. moms
 • Hvad får I?
 • DILPOM
 • WEBANNER
10.000 kr. ekskl. moms
 • Hvad får I?
 • DILPOM
 • WEBANNER
 • E-MAILSIGNATUR
 • JULESIGNATUR
15.000 kr
ekskl. moms
15.000 kroner svarer til, at vi kan sende 55 børn på en dags ferielejr, hvor de kan blive en del af et fællesskab og få oplevelser, de ellers ikke ville have fået.
 • Hvad får I?
 • DILPOM
 • WEBANNER
 • E-MAILSIGNATUR
 • JULESIGNATUR
 • VIRKSOMHEDSLOGO OG LINK PÅ REDBARNET.DK
 • LOGO TIL FACEBOOK

15.000 kr.

Indeholder:
 • Diplom
 • Webbanner
 • E-mailsignatur
 • Logo til Facebook
 • Virksomhedslogo og link
  på redbarnet.dk

10.000 kr.

Indeholder:
 • Diplom
 • Webbanner
 • E-mailsignatur

7.500 kr.

Indeholder:
 • Diplom
 • Webbanner

5.000 kr.

Indeholder:
 • Diplom

Få skattefradrag for dit bidrag

Din virksomheds bidrag er fradragsberettiget op til 17.700 kroner per år, når du støtter Red Barnet i 2023. Vi sørger for at indberette indbetalte donation til SKAT på virksomhedens CVR-nummer. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om vores erhvervssponsorater, så er du velkommen til at kontakte os.

Mail: [email protected]
Tlf.:+45 35 36 55 55.

Kontakt [email protected] hvis du ønsker at lave en større donation eller ønsker at høre mere om vores partnerskaber. 

FAQ

Et erhvervssponsorat er et samarbejde mellem en virksomhed og Red Barnet, der arbejder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn herhjemme og ude i verden. Som erhvervssponsor køber man et af Red Barnets erhvervssponsorater, som findes i fire forskellige prisklasser. Retur får man som virksomhed et diplom og afhængig af pakkens størrelse, får man også ret til at bruge Red Barnets erhvervssponsor-logo på sin hjemmeside og i mail-signaturer.   

Et erhvervssponsorat i Red Barnet er med til at skabe positive forandringer for udsatte børn herhjemme og ude i verden. Som erhvervssponsor kan det gavne virksomhedens omdømme, medarbejdertilfreds og hjælpe med at opfylde eventuelle strategiske ESG-målsætninger. 

Red Barnet er Danmarks største uafhængige børnerettighedsorganisation og en anerkendt organisation herhjemme, men også ude i verden, hvor vores indsatser for børn sker i samarbejde med vores søsterorganisationer i Save the Children samt med lokale organisationer. Vi har et screeningsprogram, som alle samarbejdspartnere skal gennemgå for at sikre, at alle lever op til vores retningslinjer. Screeningsprogrammet er med til at sørge for, at samarbejdsaftalen eller erhvervssponsoratet gør en reel forskel og dermed ikke blot er en form for ‘greenwashing’. 

Som erhvervssponsor i Red Barnet har man lov til at bruge det tilsendte erhvervs-sponsor logo som det er beskrevet i den pågældende aftale. Man har dermed ikke ret til at bruge Red Barnets officielle logo – medmindre der er indgået en særskilt aftale.

Når der indgår et element af modydelse (fx markedsføring) i forbindelse med et sponsorat, har virksomheden som hovedregel fradrag for hele beløbet som driftsudgift. Det er op til virksomheden og virksomhedens revisorer, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (fx reklameudgift). Jævnfør statsskattelovens § 6. Når du som virksomhed støtter Red Barnet med en donation, er din virksomhed fradragsberettiget op til 17.700 kr. pr. år. Jfr. Ligningsloven § 8 A (2023 sats). Red Barnet indberetter indbetalte donation til SKAT på virksomhedens CVR-nr (hvis I oplyser jeres CVR nummer). Indberetning er en betingelse for fradrag. 

Der er 17 Verdensmål med 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande. De 17 mål handler om helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed for alle, fremme fred og sikkerhed, sørge for anstændige jobs og at beskytte planeten. 
Når man som virksomhed støtter Red Barnet er man dermed også med at opfylde verdensmålene. Her i Red Barnet har vi udvalgt fire verdensmål, som vi gerne vil fokusere særligt på. De fire udvalgte verdensmål er: 

Mål 4. Kvalitetsuddannelse 
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene 
Mål 10: Mindre ulighed 
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner 

Det er også de verdensmål, vi arbejder med, når vi samarbejder med virksomheder. For Red Barnet er det helt centralt, at vores virksomhedssamarbejder også peger fremad og er med til at løfte det ansvar, som vi alle har forpligtet os til i FN. 

Som virksomhed kan man vælge at blive erhvervssponsor, men man kan også vælge at give en enkelt donation via MobilePay, Dankort, bankoverførsel eller ved at få tilsendt en faktura. Det er også muligt at indgå andre partnerskaber. Læs mere her.

Donationer fra privatpersoner og virksomheder udgør en vigtig del af Red Barnets økonomi. Det er helt afgørende for, at vi kan hjælpe børn, der hvor behovet er størst, uafhængigt af skiftende internationale og nationale politiske dagsordner. Det betyder også, at vi med virksomhedssamarbejder og med andre frie midler kan sikre, at projekter for børn i udsatte positioner kan fortsætte muliggøres – også når anden finansiering ikke er mulig. 

Vi arbejder for at gøre vejen fra donor til hjælp så gennemsigtig som muligt og kan i den forbindelse oplyse, at 78% af de donerede midler går direkte til børnene. De resterende går blandt andet til administration og til at rejse flere midler. Se eventuelt mere her.

Som erhvervssponsor i Red Barnet accepteres nedenstående aftalebetingelser: 

 • Fremhævelse af varemærker, tjenester eller produkter er ikke en del af aftalen mellem erhvervssponsoren og Red Barnet. Et erhvervssponsorat hos Red Barnet kan derfor ikke bruges til at fremme eller sælge eventuelle produkter.  
 • Erhvervssponsoren kan kun bruge det tilsendte erhvervssponsor-logo til at markere samarbejdet og ikke Red Barnets officielle logo. Det tilsendte logo kan kun bruges på erhvervssponsorens hjemmeside og i mail-signaturer. Dette gælder medmindre, der er indgået særskilt aftale herom. 
 • Erhvervssponsoratet kan til enhver tid opsiges af Red Barnet med øjeblikkelig virkning, hvis Red Barnet vurderer, at aftalebetingelserne ikke overholdes, eller hvis det vurderes, at Red Barnet bruges i en for organisationen skadelig sammenhæng.  
 • Hvis aftalen opsiges af Red Barnet vil dele af donationen blive tilbagebetalt. Størrelsen afhænger af, hvornår på den aftalte sponsorperiode, at aftalen opsiges. 
 • Når den aftalte sponsorperiode slutter – og hvis aftalen ikke fornyes – skal erhvervssponsoren fjerne Red Barnets erhvervssponsor-logo fra diverse mail-signaturer og/eller hjemmesider.   
 • Red Barnet opretter ikke erhvervssponsor-aftaler med virksomheder, der producerer, reklamerer eller sælger kontroversielle produkter eller produkter, der har at gøre med: 
   • Alkohol 
   • Gambling 
   • Tobak 
   • Våben 
   • Pornografisk materiale 
 • Eller som: 
   • Arbejder i strid med FN’s-børnekonvention.  
   • Primært arbejder med produktion eller distribution af fossile brændstoffer   
   • Er involveret i uetiske aktiviteter, der udnytter ansatte eller samarbejdspartnere. 
   • Overtræder internationale love og aftaler på miljøområdet.