Om Red Barnet

Verdens førende uafhængige børnerettighedsorganisation

 Red Barnet er Danmarks største børnerettighedsorganisation. Vi er medlem af verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation, Save the Children. Vi arbejder i Danmark og i flere end 116 andre lande, hvor vi kæmper for børns rettigheder. 

Save the Children blev grundlagt i 1919 af Eglantyne Jebb, og i 1945 blev Red Barnet oprettet i Danmark. Vores generalsekretær hedder Johanne Schmidt-Nielsen, og i Danmark har vi omkring 47.000 faste støtter, som alle er med til at gøre en forskel for børn ud fra de principper, som er fastlagt i FN’s børnekonvention. Vi arbejder aktivt for, at børn får indflydelse på den verden, de er en del af. 

Altid på børnenes side 
Red Barnet kæmper for en verden, der respekterer børns rettigheder, og vi arbejder for at skabe bæredygtige forbedringer i børn og unges liv. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning, og vi opbygger trygge fællesskaber for børn og familier i udsatte positioner. Vi bekæmper fattigdom, sikrer skolegang og styrker skrøbelige staters modstandskraft mod krige og katastrofer. Vi er der for børn både før, under og efter en krise, og vi arbejder politisk for de dårligst stillede børn og skaber debat om børns livsvilkår. Red Barnet står altid på børnenes side. For alle børn har ret til en tryg og god barndom, og alle børn har ret til at blive hørt. 

Vigtige frivillige 
Red Barnet har mere end 2.000 frivillige, der er organiseret omkring 50 lokalforeninger i hele landet. Vores frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, i naturen og i lokale fællesskaber. De driver også genbrugsbutikker og spiller en vigtig rolle ved Red Barnets årlige landsindsamling, hvor der typisk er omkring 10.000 tilmeldte indsamlere. 

Se mere fra Red Barnet