Om Red Barnet

Verdens førende uafhængige børnerettighedsorganisation

Red Barnet er Danmarks største børnerettighedsorganisation. Vi er medlem af verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation, Save the Children. Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande, hvor vi kæmper for børns rettigheder.

Save the Children blev grundlagt i 1919 af Eglantyne Jebb, og i 1945 blev Red Barnet oprettet i Danmark. Vores generalsekretær hedder Johanne Schmidt-Nielsen, og i Danmark har vi omkring 47.000 faste støtter, som alle er med til at gøre en forskel for børn ud fra de principper, som er fastlagt i FN’s børnekonvention. Vi arbejder aktivt for, at børn får indflydelse på den verden, de er en del af.

Red Barnet kæmper for en verden, der respekterer børns rettigheder, og vi arbejder for at skabe bæredygtige forbedringer i børn og unges liv. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning, og vi opbygger trygge fællesskaber for børn og familier i udsatte positioner. Vi bekæmper fattigdom, sikrer skolegang og styrker skrøbelige staters modstandskraft mod krige og katastrofer. Vi er der for børn både før, under og efter en krise, og vi arbejder politisk for de dårligst stillede børn og skaber debat om børns livsvilkår. Red Barnet står altid på børnenes side. For alle børn har ret til en tryg og god barndom, og alle børn har ret til at blive hørt.

Red Barnet har mere end 2.000 frivillige, der er organiseret godt 60 lokalforeninger i hele landet. Vores frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, i naturen og i lokale fællesskaber. De driver også genbrugsbutikker og spiller en vigtig rolle ved Red Barnets årlige landsindsamling, hvor der typisk er omkring 10.000 tilmeldte indsamlere.


Se film, hvor generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen fortæller Red Barnets danske historie fra 1945 til i dag. 

 

Red Barnet Ungdom 

Red Barnet og Red Barnet Ungdom er to forskellige organisationer. Red Barnet Ungdom blev stiftet i 2003, og i organisationens første år ydede Red Barnet økonomisk støtte til Red Barnet Ungdom.  

Red Barnet og Red Barnet Ungdom deler navn, men der er juridisk og økonomisk tale om to uafhængige organisationer – med egne vedtægter, egne bestyrelser, egne sekretariater, selvstændige budgetter og regnskaber, egne lokalforeninger, egne frivillige samt egne finansierede indsatser og aktiviteter.   

Red Barnet og Red Barnet Ungdom har et samarbejde og koordinerer organisationernes arbejde - både på politisk og organisatorisk plan. Red Barnet Ungdom deler adresse med Red Barnet og har en enkelt repræsentant i Red Barnets hovedbestyrelse. 

Vil du gøre en forskel som frivillig i Red Barnet?

Vi har løbende brug for frivillige i vores lokalforeninger rundt om i Danmark. Opgaverne og rollerne er forskellige, og vi leder derfor efter frivillige med forskellige kompetencer.

Støt fast og gør en verden til forskel

Støt fast

Vi hjælper børn i Danmark og resten af verden

Vi redder liv, yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Kun 7% går til administration - herunder lønninger.