Budget, årsregnskab og indsamlingstillladelser

På denne side finder man information med nøgletal om Red Barnets budgetter, løn, ansatte. Desuden kan man finde regnskaber for de seneste år, samt indsamlingstilladelser.

Budget

I 2023 havde Red Barnet indtægter for 645 millioner kroner.

Antallet af gennemsnitlige antal årsværk i 2023: 232 inklusiv studentermedhjælpere og phonere.  

Gennemsnitsløn for en afdelingschef i 2023: 67.308 kroner om måneden. Hertil kommer et pensionstillæg på 17,1%.

Løn for generalsekretæren i 2023: 86.112 kroner om måneden (+ 17,1 % i pension).

Hovedbestyrelsen og dennes forperson arbejder ulønnet.

Vi bliver ofte spurgt om, hvorfor der er forskel på cheflønninger i de forskellige danske organisationer. Lønnen afhænger blandt andet af kompetencer og erfaring, samt hvor stort et ansvar ledelsen har – for eksempel størrelsen af budgettet og medarbejderstaben.

I vores regnskaber herunder kan du se i detaljer, hvordan vi har brugt pengene de seneste år.

Indsamlingstilladelser

Red Barnets indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV. Endvidere via gironumre, samarbejdsaftaler med virksomheder, fx via salg samt lokalforeningers samarbejder fx med virksomheder eller institutioner i nærområdet.

Indsamlingstilladelse er indhentet hos Indsamlingsnævnet.
Indsamlingstilladelse 2023 - 2025
Generel indsamlingstilladelse 2020-2022 

Red Barnet afholder årligt landsindsamling den første søndag i september og har i den forbindelse indhentet tilladelse til hus- og gadeindsamling.
Tilladelse til landsdækkende husindsamling 2024-2026
Tilladelse til landsdækkende husindsamling 2021-2023