Vold og seksuelle overgreb

Vi forebygger og bekæmper vold og seksuelle overgreb mod børn 

Selv om vold mod børn har været ulovligt i Danmark i årtier, er vold og seksuelle overgreb stadig en del af alt for mange børns opvækst. 

Red Barnet arbejder for, at alle børn skal vokse op i trygge rammer uden vold – hvad enten det er fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgreb eller digitale krænkelser. For vold og seksuelle overgreb kan have alvorlige konsekvenser for børns trivsel, læring og udvikling. 

Det er svært at fastslå omfanget, men undersøgelser peger på, at mellem 8 og 20 % af børn i Danmark bliver udsat for vold i nære relationer. Det svarer til mellem 2 og 5 elever i én skoleklasse. 

Også online udsættes børn og unge for overgreb og krænkelser - for eksempel når billeder og videoer deles ulovligt. Det kan have mindst lige så alvorlige konsekvenser at blive udsat for et digitalt overgreb, fordi det krænkende materiale kan dukke op igen og igen. Den teknologiske udvikling gør digitale overgreb nemmere at udføre, men svære at stoppe. 

Heldigvis kan mange overgreb forebygges og stoppes med de rigtige indsatser - blandt andet ved at stoppe delingen af overgrebsmateriale på nettet. Det er Red Barnet med til. Vi bekæmper også digitale krænkelser ved at klæde lærere og skoleelever på til at forebygge digitale krænkelser - for eksempel gennem undervisningsmateriale og oplysningskampagner. 

Vi arbejder derudover for, at både lovgivning og praksis i Danmark beskytter børn og unge bedre mod vold og seksuelle overgreb. Senest har vi været med til at få indført den såkaldte grooming-paragraf, der sætter en tyk streg under, at børn og unge aldrig bærer et medansvar, hvis de har været udsat for overgreb.

Billede af Per Frederiksen

Ser man et billede af et barn, der bliver udsat for et seksuelt overgreb, har man lyst til at kigge væk. Men vi må aldrig vende det blinde øje til. Og heldigvis er der noget at gøre.

Læs mere

Fagpersoners underretningspligt

Hvis du som fagperson får mistanke eller viden om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, så skal du underrette socialforvaltningen om det.