Vores arbejde

Altid på børnenes side

Red Barnet arbejder både i Danmark og ude i verden for at give børn og unge et bedre liv. Vi redder, beskytter og styrker børn, og vi kæmper for, at verden respekterer og beskytter alle børns rettigheder. Derfor er vi stolte af at sige, at vi altid er på børnenes side.

Vores nationale arbejde

Barn i Danmark

I Danmark bekæmper vi børnefattigdom, afsavn, overgreb, mistrivsel og digitale krænkelser. Det gør vi gennem indsatser, der hjælper og styrker børn og unge i skolen, i fritiden, i familien og online og ved at tale børns sag over for politikere og beslutningstagere.

Vores internationale arbejde

Barn i verden

Vi arbejder i 116 lande verden over for at sikre børns overlevelse, skolegang, sundhed, tryghed og trivsel trods krige, katastrofer, klimaforandringer og fattigdom. Og når verden svigter, taler vi børnenes sag over for regeringer, myndigheder og organisationer.

I 2023 nåede vi UD TIL mere end 47 MILLIONER BØRN

33 mio.

børn og unge fik bedre adgang til sundhed og ernæring.

16 mio.

børn og unge nåede vi med humanitær hjælp i krige og katastrofer.

8 mio.

børn og unge fik hjælp til uddannelse og at gå i skole.

3,8 mio.

børn og unge nåede vi med social og økonomisk hjælp mod fattigdom.

I Red Barnet får vi ofte at vide, at vores mål er uopnåelige, og at der altid vil være børn, der lider nød. Men vores mål er kun uopnåelige, så længe vi ikke prøver at nå dem.