Vores arbejde

Barn i Danmark

Alle børn har ret til en god og tryg opvækst

I Danmark bekæmper vi fattigdom, afsavn, overgreb, mistrivsel og digitale krænkelser. Det gør vi gennem indsatser, der hjælper og styrker børn og unge i skolen, i fritiden, i familien og online og ved at tale børns sag over for politikere og beslutningstagere. Sammen med andre organisationer, myndigheder, institutioner, fonde, frivillige og fagpersoner hjælper vi hvert år tusindvis af børn overalt i Danmark. 

Børnefattigdom og afsavn

Ingen børn skal vokse op i fattigdom

Flere end 47.000 børn lever i fattigdom i Danmark. Gennem frivillige sociale indsatser rundt om i landet styrker vi børns trivsel og bekæmper afsavn. Samtidig arbejder vi politisk for at afskaffe børnefattigdom. For ingen børn skal vokse op i fattigdom. 

Vold og overgreb

Ingen børn skal opleve vold eller seksuelle overgreb

Hver dag er der børn i Danmark, der udsættes for vold og seksuelle overgreb - i hjemmet, i skolen, i fritiden og online. Red Barnet arbejder for, at alle børn og unge vokser op i tryghed uden vold eller seksuelle overgreb. 

Mistrivsel og mobning

Ingen børn skal mistrives eller stå alene

Flere børn og unge mistrives, føler sig ensomme eller har dalende livstilfredshed. Red Barnet arbejder både politisk og på skoler og institutioner for at skabe bedre rammer for børns og unges liv og trivsel, så ingen børn mobbes, mistrives eller står uden for fællesskabet.

Digitale krænkelser

Ingen børn og unge skal krænkes online

Børn og unge lever en digitaliseret hverdag, hvor telefonen altid er inden for rækkevidde. Men mobning, ulovlig billeddeling og overgreb er også hverdag på nettet. Red Barnet arbejder for, at børn og unges digitale liv skal være trygt og sikkert.  

Det opnåede vi i Danmark i 2022

5.000

lærere, pædagoger og andre fagpersoner deltog i kurser og oplæg om trivsel og mobning.

3.000

børn i udsatte positioner deltog i aktiviteter, der gav fællesskab og nye venskaber.

1.980

børn, unge, pårørende og fagpersoner fik hjælp og støtte i sager om digitale krænkelser.

2.853

gange anmeldte borgere muligt overgrebsmateriale med børn til AnmeldDet.