Mistrivsel og mobning

Vi bekæmper mistrivsel, mobning og ensomhed

Langt de fleste børn i Danmark trives, udvikler sig og har et godt børneliv. Men desværre er der også et stigende antal børn og unge, der oplever mistrivsel, ensomhed og mobning - særligt blandt børn i udsatte positioner. Red Barnet arbejder for, at ingen børn skal mistrives eller stå alene. 

Det har store konsekvenserne, når det ikke lykkes at forebygge og håndtere mistrivsel, mobning og ensomhed. Først og fremmest gør det ondt på det enkelte barn. Men det kan også påvirke barnets mentale, sociale og fysiske sundhed og muligheder senere i livet.

Red Barnet arbejder sammen med børn, forældre, lærere, pædagoger og andre fagpersoner på skoler og institutioner over hele Danmark for at skabe gode rammer, hvor ingen børn mobbes eller mistrives. Det gør vi blandt andet ved at afholde kurser og workshops og klæde forældre og fagpersoner på med konkrete redskaber til at styrke børns fællesskaber. I 2022 afholdt vi kurser og workshops for over 5.000 fagfolk på børne- og ungeområdet.

Samtidig arbejder vi politisk for at skabe bedre rammer for børns og unges liv og trivsel. Vi kæmper blandt andet for bedre normeringer og styrket faglighed, så lærere, pædagoger og andre fagpersoner får råderum, tid og ressourcer til at sikre tryghed og trivsel.  

“Mobning handler ikke om dårligt opdragede børn, men om utrygge fællesskaber, hvor der ikke er plads til forskelligheder. Hvis vi skal bekæmpe mobning, kræver det derfor et miljø, hvor alle børn er med i fællesskabet. For alle børn har ret til en tryg skolegang.”