Naja Kinch Sohn

Seniorrådgiver og

antimobbekonsulent

i Red Barnet

Naja Kinch Sohn - Red Barnets ekspert i forebyggelse og bekæmpelse af mobning i national afdeling

Naja Kinch Sohn udtaler sig om, hvordan mobning påvirker børn, og har indgående kendskab til teori og praksis på det mobbefaglige område.

Naja Kinch Sohn rådgiver og oplyser om, hvordan man forebygger og bekæmper mobning gennem fokus på trivsel og positive fællesskaber. Hun sætter mobning på dagsordenen i landets skoler, ungdomsuddannelser, daginstitutioner og i medierne.

Som ekspert på området er Naja Kinch Sohn med til at udvikle Red Barnets antimobbeprojekter. Derudover holder hun oplæg for fagpersoner og forældre om at forstå mobbemønstre, og hvordan mobning forhindres og håndteres. Naja Kinch Sohn har særligt fokus på, hvordan skoler kan håndtere mobning og det strategiske arbejde i at sikre, at skoler og fritidsordninger udvikler en fælles antimobbestrategi.

Indsatser mod mobning
Red Barnet arbejder aktivt for at stoppe mobning i daginstitutioner, på skoler, i fritiden og på nettet. Vi arbejder forebyggende ved at udvikle undervisningsmaterialer, der giver fagpersoner konkrete redskaber til at styrke børnenes fællesskaber. Vi har blandt andet i samarbejde med Mary Fonden udviklet landets største antimobbeprogram Fri for Mobberi, som sætter fokus på forebyggelse i en tidlig alder. Projektet er i dag udbredt på 50 procent af landets børnehaver og over 40 procents af landets skoler.

Som seniorrådgiver og projektleder har Naja Kinch Sohn været ansvarlig for at udarbejde DropMob, som er et undervisningsmateriale og procesværktøj, der hjælper grundskoler med at udarbejde en antimobbestrategi. DropMob bliver brugt på ca. 180 skoler, hvilket svarer til ca. 13 % af landets folkeskoler.

Derudover er hun med til at udvikle Red Barnets bidrag til Alliancen mod mobning – et samarbejde med Mary Fonden og Børns Vilkår. Sammen er vi ved at udvikle Skolestyrken, der er et helhedsorienteret skoletrivselsprogram målrettet hele skolen.

Baggrund
Naja Kinch Sohn har specialviden om børnefællesskaber, trivsel og konsekvenserne af at være en del af en mobbekultur. Hun er uddannet cand.pæd. i pædagogisk antropologi og har beskæftiget sig med mobning og undervisning de seneste 13 år. Hun har tidligere været ansat i blandt andet Red Barnet Ungdom som leder af mobbeindsatsen. Herudover har hun en lang erfaring som frivillig, blandt andet på Børnetelefonen i Børns Vilkår. Hun har været ansat i Red Barnet siden 2015.

Læs mere om:
Alle vores projekter inden for mobning.
Red Barnets undervisningsmaterialer om mobning.