Seniorrådgiver i national afdeling

Naja Kinch Sohn

Naja Kinch Sohn
Seniorrådgiver i national afdeling

Arbejdsområder i Red Barnet
Naja Kinch Sohn er ekspert i forebyggelse og bekæmpelse af mobning i national afdeling. Hun udtaler sig om, hvordan mobning påvirker børn og har indgående kendskab til teori og praksis på det mobbefaglige område.

Naja Kinch Sohn rådgiver og oplyser om, hvordan man forebygger og bekæmper mobning gennem fokus på trivsel og positive fællesskaber. Hun sætter mobning på dagsordenen i landets skoler, ungdomsuddannelser, daginstitutioner og i medierne.

Som ekspert på området er Naja Kinch Sohn med til at udvikle Red Barnets antimobbe- og trivselsindsatser. Derudover underviser og vejleder hun fagpersoner og forældre i at forstå mobbemønstre, og hvordan mobning forhindres og håndteres. Naja Kinch Sohn har særligt fokus på, hvordan skoler kan håndtere mobning og det strategiske arbejde i at sikre, at skoler og fritidsordninger udvikler en fælles antimobbestrategi.

Indsatser mod mobning
Red Barnet arbejder aktivt for at stoppe mobning i daginstitutioner, på skoler, i fritiden og på nettet. Vi arbejder forebyggende ved at udvikle undervisningsmaterialer, der giver fagpersoner konkrete redskaber til at styrke børnenes fællesskaber. Vi har blandt andet i samarbejde med Mary Fonden udviklet landets største antimobbeprogram Fri for Mobberi, som sætter fokus på forebyggelse i en tidlig alder. Projektet er i dag udbredt på 50 procent af landets børnehaver og over 40 procents af landets skoler.

Naja Kinch Sohn har været med til at udvikle Skolestyrken, der er et helhedsorienteret skoletrivselsprogram målrettet hele skolen. Skolestyrken er udviklet i et samarbejde mellem Red Barnet, Mary Fonden og Børns Vilkår. Naja Kinch Sohn er en del af det udgående uddannelseskorps, der bliver tilknyttet de skoler, der er en del af programmet. I den forbindelse hjælper hun blandt andet skoler med at håndtere konkrete sager med mobning.

Som seniorrådgiver og projektleder har Naja Kinch Sohn været ansvarlig for at udarbejde DropMob, som er et undervisningsmateriale og procesværktøj, der hjælper grundskoler med at udarbejde en antimobbestrategi. DropMob bliver brugt på ca. 180 skoler, hvilket svarer til ca. 13 % af landets folkeskoler.

Baggrund og viden
Naja Kinch Sohn er uddannet pædagogisk antropolog fra DPU, Århus Universitet. Hun har fulgt national og international forskning om mobning intensivt i 17 år og har selv beskæftiget sig med området i meget af den tid. Naja Kinch Sohn har indgående kendskab til mobbelovgivning og særligt de forpligtelser, som grundskoler har i den forbindelse. Hun har erfaring med at rådgive og undervise om emner relateret til skoletrivsel, fx fællesskabelse, ligeværd og børneinddragelse. Derudover vejleder hun skoler i, hvordan de kan håndtere konkrete mobbesager.

Naja Kinch Sohn har bl.a. i kraft af sin pædagogisk antropologiske baggrund stor indsigt i de mekanismer, der opstår, når mennesker danner fællesskaber – både de positive og negative. Hun har viden om, hvordan det påvirker børn at blive dømt ude af fællesskabet – som følge af mobning og/eller diskrimination.

Hun har været ansat i Red Barnet siden 2015.

Kontakt
Skriv til Naja Kinch Sohn
Mail: [email protected]

Følg Naja Kinch Sohn
LinkedIn

Læs mere om:
Alle vores projekter inden for mobning
Red Barnets undervisningsmaterialer om mobning