PSYKOLOG HOS RED BARNET

Pernille Spitz

Pernille Spitz
Psykolog i Red Barnet

Arbejdsområder i Red Barnet
Pernille Spitz er psykolog i Red Barnet og udtaler sig om psykisk vold samt fysiske og seksuelle overgreb mod børn. Derudover har hun også indsigt i myndighedernes arbejde og opgaver på børneområdet. Pernille udtaler sig også om andre emner vedr. udsatte børn og børns generelle udvikling.

Pernille er chef for Red Barnets programområde Beskyttelse mod overgreb. Under programmet hører projekter, indsatser og fortalerarbejde, som har til formål at styrke forebyggelse og bekæmpelse af alle former for overgreb mod børn, herunder bl.a. tjenesten AnmeldDet og projektet Børneliv uden vold.

Baggrund og viden
Pernille Spitz er uddannet psykolog og har over 20 års erfaring i arbejdet med fysisk og psykisk vold samt seksuelle overgreb mod børn. Hun har i mange år arbejdet med udredning og behandling af børn udsat for overgreb og har været leder af Børnehus Hovedstaden i en årrække. Pernille har på den baggrund stor indsigt i det tværsektorielle myndighedsarbejde på overgrebsområdet, samt hvordan vi sikrer børns rettigheder, når de har været udsat for svigt og overgreb.

Derudover har hun særlig erfaring med sager, hvor en ansat i skole- eller daginstitution mistænkes for overgreb på børn. Pernille har desuden stor erfaring inden for krisepsykologi.

Kontakt
Skriv til Pernille Spitz
Mail: [email protected]

Følg Pernille Spitz
LinkedIn

Udgivelser


Andre relevante sider

AnmeldDet
CTRL
SletDet

Læs mere om Red Barnets arbejde.

Selv en lille handling gør en stor forskel