Child Safeguarding - den børnesikre organisation

Child Safeguarding handler om, at vi både sammen og individuelt skal sikre, at Red Barnet er en børnesikker organisation, hvor alle børn, der er i kontakt med Red Barnet og deltager i vores aktiviteter føler sig sikre og i trygge hænder, trives og udvikler sig.

Som børnerettighedsorganisation har Red Barnet en særlig forpligtelse til at beskytte de børn, som vi kommer i kontakt med i forbindelse med vores arbejde og vores aktiviteter. Det er helt afgørende for vores kamp for børns rettigheder at sikre, at Red Barnet er en børnesikker organisation.

Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at forhindre, at de børn, der deltager i vores aktiviteter, udsættes for nogen former for overgreb, hverken fysisk eller psykisk, fra medarbejdere, frivillige eller andre repræsentanter for Red Barnet. Vi tager derfor alle rimelige tiltag både som organisation og i vores daglige virke for at sikre, at Red Barnet er en børnesikker organisation.

Red Barnet anlægger også et bredere og mere generelt perspektiv på Safeguarding, som handler om beskyttelse af medarbejdere, frivillige og af organisationen som helhed særligt i forhold til seksuel chikane, diskrimination, korruption og dermed troværdighed.

Vi har udarbejdet en række politikker og retningslinjer, som medarbejdere, frivillige og andre, der er i kontakt med Red Barnet, skal følge. Herunder også procedure for rapportering og håndtering af eventuelle bekymringer og/eller brud på Red Barnets politikker og retningslinjer.

Politiker og retningslinjer

Red Barnets børnebeskyttelsespolitik
Red Barnets etiske regelsæt
Red Barnets samværspolitik
Red Barnets rapporteringsprocedurer
Red Barnets whistleblowerordning