Rapporter, resultater og evalueringer

Rapporter

Red Barnets nationale arbejde

Se udvalgte resultater, viden og læringer fra Red Barnets fire nationale programstrategiske fokusområder i 2022.

Børn og unges retssikkerhed i Ungdomskriminalitetsnævnet 2023

Analyse og svar på retssikkerhedsmæssige spørgsmål i forhold til Ungdomskriminalitetsnævnet

Unikt indblik i ukrainske børns hverdag i Danmark

Analyse baseret på interviews med 22 børn og 12 forældre på flugt fra Ukraine, samt kommunale koordinatorer, frivillige, lærere, pædagoger og sundhedsplejersker

Bryd barrieren

En analyse af, hvordan flere unge i udsatte positioner kommer med i positive fællesskaber

Evalueringer