Jakob Eilsøe Mikkelsen

Seniorrådgiver hos Red Barnet

Jakob Eilsøe Mikkelsen er Red Barnets områdeansvarlige for Afrika. Han udtaler sig om Red Barnets arbejde og aktuelle temaer i Afrika

Som teamleder for Afrika i Red Barnet har Jakob Eilsøe Mikkelsen lang erfaring med at hjælpe de mest udsatte børn i såvel udviklingskontekster som katastrofe- og konfliktramte områder i Afrika. Han besøger ofte de lande, som Red Barnet har særligt fokus på i Afrika og møder mange af de børn, Red Barnet arbejder for at hjælpe.

Jakob Eilsøe Mikkelsen følger i sit arbejde situationen for børn og udviklingen i børns rettigheder særligt omkring Østafrika med fokus på Afrikas Horn og Vestafrika med vægt på Sahel-området. Han støtter Save the Children’s regional- og landekontorer i deres strategiske og praktiske arbejde for at nå de mest udsatte børn og repræsenterer Red Barnet i forhold til samarbejdspartnere i Afrika. I det arbejde besøger Jakob Eilsøe Mikkelsen ofte projekter for børn, som Red Barnet støtter. Det kan være skoler i Somaliland, hvor Red Barnet faciliterer lærertræning i nye pædagogiske metoder, giver skolebøger til børnene og inddrager børnene i at gøre skolen mere børnevenlig, eller landsbyer i Mali, hvor Red Barnet støtter kampen mod børneægteskaber gennem dialog med lokale religiøse og traditionelle ledere samt afholder psykosociale workshops for børn for at styrke deres egen modstandskraft.

Som Afrika-ekspert rejser Jakob ofte på kontinentet. Han har de seneste år været i Somaliland, Sydsudan, Mali, Burkina Faso, Sierra Leone, Senegal, Kenya, Uganda og Etiopien.

Baggrund
Jakob Eilsøe Mikkelsen er uddannet i statskundskab og har specialiseret sig i politiske og socio-økonomiske forhold i Afrika. Han har i 19 år arbejdet med udvikling og nødhjælp i Afrika tidligere med FNs Verdensfødevareprogram. Jakob har været ansat i Red Barnet siden 2009.