CHEF FOR KOMMUNIKATIONOG POLITIK

Janne Tynell

Janne Tynell
Chef for kommunikation og politik i Red Barnet

Arbejdsområder i Red Barnet
Janne Tynell udtaler sig om Red Barnets lokale, nationale og internationale arbejde relateret til forskellige børne- og udviklingspolitiske dagsordener.

Janne har igennem mange år beskæftiget sig med børne- og socialområdet med et særligt fokus på børns rettigheder og børn i udsatte positioner - både i Danmark og internationalt. Janne har det overordnede ansvar for Red Barnets politiske arbejde og organisationens kommunikation.

Baggrund og viden
Janne er uddannet journalist og er cand.mag. i Internationale Udviklingsstudier. Hun har arbejdet som journalist og med kommunikation, presse, interessevaretagelse og fortalerarbejde i forskellige organisationer. Alt i alt har hun arbejdet 11 år i Red Barnet fra 2007 og frem. I perioden har Janne været kommunikationschef i Dansk Socialrådgiverforening igennem fem år.

Kontakt
Skriv til Janne Tynell
Mail: [email protected]

Følg Janne Tynell
Twitter

 

Selv en lille handling gør en stor forskel