Red Barnets eksperter

Johanne Schmidt-Nielsen

Johanne Schmidt-Nielsen udtaler sig om Red Barnets lokale, nationale og internationale arbejde og om de politiske beslutninger, der påvirker livet for børn i udsatte positioner.

Janne
Tynell

Janne Tynell udtaler sig om Red Barnets lokale, nationale og internationale arbejde og om de politiske beslutninger, der påvirker livet for børn i udsatte positioner.

Helle
Gudmandsen

Helle Gudmandsen er ansvarlig for Red Barnets internationale uddannelses- og ungeprogrammer. Hun udtaler sig om børns uddannelse i Red Barnets internationale indsatser.

Jakob Eilsøe
Mikkelsen

Jakob Eilsøe Mikkelsen er chef for Red Barnets arbejde i Afrika og udtaler sig om aktuelle temaer i Afrika.

Magnus
Persson

Magnus Persson er chef for Red Barnets arbejde i Asien udtaler sig om aktuelle temaer i Asien.

Anne Margrethe Rasmussen

Anne Margrethe Rasmussen er chef for Red Barnets arbejde i Mellemøsten, Nordafrika og Østeuropa og udtaler sig om Red Barnets programmer og den aktuelle situation i de enkelte lande.

Anne-Sophie Dybdal

Anne-Sophie Dybdal er ekspert i psykosociale indsatser og beskyttelse af børn mod vold, overgreb og udnyttelse. Hun udtaler sig i pressen om børn i katastrofer både i Danmark og resten af verden.

Per Frederiksen

Per Frederiksen udtaler sig om krænkelser og overgreb mod børn og unge, herunder bl.a. grooming og sextortion, samt om børn og unges generelle trivsel og udvikling.

Pernille Spitz

Pernille Spitz er psykolog i Red Barnet og udtaler sig om psykisk vold samt fysiske og seksuelle overgreb mod børn. Derudover har hun også indsigt i myndighedernes arbejde og opgaver på børneområdet.

Naja Kinch Sohn

Naja Kinch Sohn er ekspert i forebyggelse og bekæmpelse af mobning i national afdeling. Hun udtaler sig om, hvordan mobning påvirker børn og har indgående kendskab til teori og praksis på det mobbefaglige område.

Carina Ringive

Carina Ringive er ekspert i forebyggelse af digital mistrivsel og udtaler sig om, hvordan ubehagelige oplevelser og krænkelser på digitale platforme påvirker børn og unges trivsel.

Malte Siglev

Malte Siglev er digital trivselsrådgiver i Red Barnet og udtaler sig om børn og unges digitale trivsel. Herunder bl.a. databeskyttelse, gode digitale vaner, digital dannelse og sociale medier.

Marianne Kress

Marianne Kress har over 25 års erfaring fra internationalt arbejde og været ansat i Udenrigsministeriet i mere end 20 år. Marianne Kress udtaler sig både om Red Barnets humanitære arbejde og udviklingsindsatser.

Lene Stavngaard

Lene Stavngaard er sexolog og teamleder i National Afdeling og udtaler sig om digitale krænkelser bredt set fra diskrimination og hadtale til seksualiserede digitale krænkelser gennem sociale medier.