Per Frederiksen

Psykolog hos Red Barnet

Per Frederiksen er psykolog i Red Barnets ekspert i unges gøren og laden og har et primært fokus på digitale overgreb. Han udtaler sig i pressen om overgreb mod børn og unge

Som psykolog i Red Barnet har Per Frederiksen en faglig ekspertviden om, hvordan digitale overgreb påvirker børn og unge. Med afsæt i denne viden kæmper Per Frederiksen for at beskytte børn og unge mod digitale overgreb og deres alvorlige og vedblivende konsekvenser. Per Frederiksen et psykologfagligt fokus på unges handle- og reaktionsmønstre, som i en digital verden har sine fordele og ulemper.  

Per Frederiksen er projektleder for Red Barnets indsats mod bekæmpelse af digitalt overgrebsmateriale mod børn. Via tjenesten AnmeldDet modtager Red Barnet dagligt anmeldelser af sites, hvor der bliver begået og delt seksuelt overgrebsmateriale mod børn. Som aktør i et bredt internationalt netværk arbejder Red Barnet tæt sammen med blandt andet Rigspolitiets Nationalt Cyber Crime Center (NC3) såvel som Interpol i bekæmpelsen af overgrebsmateriale mod børn.

Per Frederiksen arbejder også eksternt med kvalitetssikring og faglig sparring vedrørende kommunikations- og undervisningsmateriale til børn og unge og underviser fagfolk og frivillige om digitale overgreb mod børn og unge. 

Udgivelser

Per Frederiksen er forfatter til såvel skøn- som faglitteratur om digitale overgreb på børn og unge. Den seneste udgivelse i Red Barnet er artiklen When sharing is not caring, der har fokus på det dynamiske aspekt af unges intime billeder.

Baggrund

Per Frederiksen er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2014. Han har tidligere været centerchef for et åbent rådgivningstilbud til unge og har udviklet indsatser til styrkelse af somatiske syge unges mentale helbred.