PSYKOLOG HOS RED BARNET

Per Frederiksen

Per Frederiksen
Psykolog i Red Barnet i national afdeling

Arbejdsområder i Red Barnet
Per Frederiksen er ekspert i børn og unge og har et primært fokus på digitale krænkelser og overgreb. Han udtaler sig om krænkelser og overgreb mod børn og unge, herunder bl.a. grooming og sextortion, samt om børn og unges generelle trivsel og udvikling.

Som psykolog i Red Barnet har Per Frederiksen en faglig ekspertviden om, hvordan digitale overgreb påvirker børn og unge. Med afsæt i denne viden kæmper Per Frederiksen for at beskytte børn og unge mod digitale overgreb og de alvorlige og vedvarende konsekvenser. Per Frederiksen har et psykologfagligt fokus på unges handle- og reaktionsmønstre, som i en digital verden har sine fordele og ulemper.

Per Frederiksen er seniorkonsulent i Red Barnets team mod bekæmpelse af overgreb, der blandt andet har tjenesten AnmeldDet, som dagligt modtager anmeldelser af sites, hvor der bliver begået seksuelle overgreb mod og delt seksuelt overgrebsmateriale af børn. Som aktør i et bredt internationalt netværk arbejder Red Barnet tæt sammen med blandt andet Rigspolitiets Nationalt Cyber Crime Center (NC3) såvel som Interpol i bekæmpelsen af overgrebsmateriale mod børn.

Per Frederiksen arbejder også eksternt med kvalitetssikring og faglig sparring, underviser fagfolk om blandt andet digitale overgreb og den psykologiske udvikling i ungdommen samt bistår i det politiske arbejde med at styrke beskyttelsen af børn, unge og deres rettigheder.

Udgivelser
Per Frederiksen er forfatter til såvel skøn- som faglitteratur om digitale overgreb på børn og unge. Af udgivelser i Red Barnet er artiklerne:

Baggrund og viden
Per Frederiksen er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2014. Han har tidligere været centerchef for et åbent rådgivningstilbud til unge og har udviklet indsatser til styrkelse af somatiske syge unges mentale helbred. Siden 2018 har han i Red Barnet arbejdet for at bekæmpe overgreb og krænkelser af børn og unge.

Kontakt
Skriv til Per Frederiksen
[email protected]

Følg Per Frederiksen
LinkedIn

Andre relevante sider
AnmeldDet
CTRL
SletDet

Læs mere om Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb mod børn og digitale krænkelser.

Selv en lille handling gør en stor forskel