Vold og seksuelle overgreb

Hvad er grooming?

Her kan du læse om, hvad grooming er, og hvordan det kan føles fra barnets perspektiv.

Du kan også blive klogere på lovgivningen, samt finde svar på, hvad man kan gøre, og hvor man få hjælp, hvis man har mistanke eller viden om, at et barn har været udsat for grooming (med 'barn' mener vi i denne sammenhæng personer under 18 år).  

Til børn og unge: 
Hvad er grooming og hvad gør jeg, hvis jeg er blevet groomet?
SletDet Rådgivningen - få gratis og fortrolig rådgivning 

Hvad er grooming? 

Grooming er en proces, hvor en voksen opbygger en tæt og tillidsfuld relation til et barn med en seksuel hensigt. Grooming foregår over tid og er ofte en avanceret manipulationsproces af både barnet og ofte også barnets omgivelser fx forældrene.  

Grooming kan foregå både fysisk og digitalt – eller som en blanding, hvor det fx starter fysisk, men udvikler sig til, at den voksne også manipulerer eller presser barnet til at dele nøgenbilleder af sig selv. I dag ser vi mange tilfælde af grooming, hvor det udelukkende foregår digitalt.  

Når grooming foregår i den fysiske verden, har barnet ofte en relation til den voksne i forvejen, fx en ven af familien, en lærer eller en træner.  

Hvordan opleves grooming for barnet? 

 Grooming kan have alvorlige psykiske konsekvenser for barnet og medføre flere forskellige ubehagelige og intense følelser. Fx føler mange børn, at det er deres egen skyld, at de er blevet groomet. De kan også føle skam eller føle sig narret og svigtet af den voksne, de troede de kunne stole på. Barnet vil ofte have en oplevelse af et tillidsbrud og en følelse af ikke længere at kunne stole på voksne.

Mange børn sidder tilbage med en ambivalent følelse, fordi de på den ene side har følt sig smigret i relationen til den voksne, samtidig med at de føler skyld og skam. Netop fordi grooming handler om manipulation, kan det være svært for barnet at vide og forstå, at det har været udsat for grooming.  

Der kan for mange børn være flere barrierer for at søge hjælp, når de har været udsat for grooming. Når en krænkelse indebærer et seksuelt element, vil det for de fleste børn være grænseoverskridende og sårbart at tale om. Derudover er hemmeligholdelse ofte et væsentligt element i groomingen, hvor barnet manipuleres eller trues til ikke at sige det videre til nogen.

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at relationen til den voksne, som har groomet barnet, nogle gange kan opleves positiv for barnet, der kan føle sig særligt udvalgt og 'set' af denne voksne. Det er vigtigt at forstå dette – samtidig med, at man på en nænsom måde forklarer barnet, at det, der er foregået, er forkert, og at det er den voksnes ansvar og skyld. 

Grooming er ulovligt 

Grooming er ulovligt efter Straffelovens § 231 .  Det betyder, at hvis en voksen lokker, manipulerer og opbygger en relation til et barn med en seksuel hensigt, så er denne proces i sig selv ulovlig, også hvis der ikke har fundet et egentligt seksuelt overgreb sted.  

Det er en skærpende omstændighed, hvis den voksne er såkaldt 'betroet', fx en lærer, pædagog eller træner, fordi den voksne i så fald misbruger sin position og ansvar. 

Straffelovens § 231

§ 231. For grooming straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år den, som systematisk eller ved manipulation og under udnyttelse af en på alder og erfaring beroende overlegenhed opbygger en relation til en person under 18 år med forsæt til at udsætte den pågældende for en seksualforbrydelse.

Sådan kan du hjælpe et barn, der har været udsat for grooming

Har man mistanke eller viden om, at et barn har været udsat for grooming, kan man blive ramt af intense følelser som fx vrede, sorg og afmagt. Den største hjælp for barnet er at blive mødt af en voksen, der lytter uden fordomme og som tager ansvar for den svære situation, som barnet står i. Derfor er det vigtigt, at du som voksen bearbejder dine egne svære følelser, du er godt rustet til at håndtere barnets situation og ikke påvirker barnet uhensigtsmæssigt.  

Det er væsentligt, at du lytter til barnets historie, og er varsom med at antage, at barnet har samme følelser og tanker, som du har. Målet er at få skabt så gode og trygge rammer, så barnet får mulighed for at give så ren og upåvirket en fortælling som muligt. 

Respekter, hvis barnet ikke er klar til at fortælle med det samme, eller der er spørgsmål, som barnet ikke vil svare på eller synes er svære at svare på. Det kan ofte være en længere proces for et barn at skulle åbne op og fortælle om sårbare ting som seksuelle krænkelser. Sørg for at fortælle barnet, at du altid er klar til at lytte og hjælpe, når barnet er klar til at fortælle. Afhængig af barnets alder og modenhed, kan du spørge, hvordan barnet synes, at I skal tale om det.  

Anerkend barnets følelser, og understreg at det er vigtigt at få det fortalt. Vær tydelig omkring hvordan du vil hjælpe, og hvordan I sammen kommer videre.  

Mistanke eller viden om grooming bør altid anmeldes til politiet. Du kan anmelde ved at møde personligt op sammen med barnet på en politistation. I forbindelse med anmeldelsen er det vigtigt at få afklaret med politiet, hvornår og hvordan relevante parter involveres, fx hvis groomingen er foregået i en sportsklub eller på en skole. Ved en politianmeldelse vil politiet altid underrette barnets kommune, som er forpligtet til at undersøge barnets behov for hjælp. 

Hvis groomingen også er foregået digitalt, er det vigtigt at gemme eventuelle beviser som fx screenshots, SMS’er, chatsamtaler og lignende, fordi de kan bruges i en eventuel politiefterforskning. 

Hvis groomingen kun er foregået digitalt, skal det politianmeldes online via denne formular .

Du er desuden forpligtet til at underrette den kommune, barnet bor i. Du har mulighed for at underrette anonymt. Kommunen er forpligtet til at undersøge barnets behov for støtte og behandling, når de modtager en underretning. Du kan underrette via disse links:  

Du kan underrette her (ikke anonymt) 
Du kan underrette her (anonymt)  

Hvis du er fagperson, skal du være opmærksom på, at du har skærpet underretningspligt Serviceloven § 154 

Du og barnet kan få hjælp og rådgivning hos Red Barnets SletDet Rådgivning – en gratis og fortrolig rådgivning, der er specialiseret i digitale krænkelser. Vores rådgivere sidder klar med hjælp og støtte til, hvordan I i fællesskab kan håndtere sagen.

Værd at huske om grooming

  • Alle børn og unge har ret til at blive beskyttet mod grooming og seksuelle overgreb 
  • Grooming er ulovligt 
  • Det er aldrig barnets eller den unges skyld 
  • Det er vigtigt at søge hjælp og støtte  

Læs mere om grooming og krænkelser