Forældre

Hvordan beskytter du dit barn mod grooming?

På denne side kan du se, hvordan grooming foregår, hvordan det påvirker barnet, og hvordan du kan beskytte dit barn om grooming. Du får også forslag til, hvordan du kan indlede en samtale med dit barn, så du bedre kan beskytte dit barn mod at blive udsat for grooming. 

Kontakt Red Barnets rådgivning til børn, unge, forældre og fagpersoner

Har dit barn været udsat for grooming, kan du ringe eller skrive til SletDet Rådgivningen og få råd og vejledning til, hvad du kan gøre.

Hvordan foregår grooming?

Processen begynder ofte med, at krænkeren indleder et venskabeligt og fortroligt forhold til barnet - fx gennem et socialt medie med en falsk profil. Den voksne spørger måske ind til, hvad barnet laver i sin fritid, giver komplimenter til barnet eller lokker med guldmønter i et onlinespil. Ofte vil den voksne virke interesseret og som en, barnet kan stole på - og det gør det muligt for krænkeren at udnytte tilliden. Derfor kan man som barn eller ung blive forvirret, hvis den voksne for eksempel begynder at stille spørgsmål om sex eller bede en om at sende nøgenbilleder eller mødes fysisk. Grooming handler om manipulation, og det kan derfor være svært for barnet at vide, at det bliver udsat for grooming. Den voksne kan for eksempel forsøge at lægge ansvaret over på barnet ved at sige: “du er selv gået med så langt”, “du ville jo gerne”, “det er din egen skyld” osv.

Hvor groomingprocessen tidligere strakte sig over længere tid, ser vi i dag en tendens til, at den ofte accelerer hurtigt og kraftigt. Det betyder, at der kan være meget kort fra fx en venneanmodning til selve krænkelsen - nogle gange bare få timer. Groomeren vil ofte forsøge at holde relationen hemmelig, og derfor kan det være svært for barnet at gå til en forælder eller anden voksen. Du skal være opmærksom på, at relationen til groomeren ofte også kan opleves positiv for barnet, der kan føle sig særligt udvalgt og ”set” af krænkeren.

Hvordan påvirker grooming barnet?

Grooming kan have alvorlige psykiske konsekvenser for barnet og medføre flere forskellige ubehagelige følelser. Fx føler mange børn, at det er deres egen skyld, at de er blevet groomet. De kan også føle skam eller føle sig snydt. Nogle føler også, at de ikke kan stole på nogen længere. 

Det er vigtigt at understrege, at den der bliver udsat for grooming aldrig har skyld i krænkelsen – uanset, hvad personen selv har gjort. Alle børn og unge har ret til at blive beskyttet mod overgreb, afpresning og grooming – det kan du som forælder hjælpe med.

Hvordan kan du beskytte dit barn mod grooming?

Det er vigtigt at forstå, at grooming ikke kun rammer én bestemt type børn. Det har altså ikke noget at gøre med barnets intelligens eller sociale evner, om det er i farezonen for grooming. Manipulation er et stærkt redskab, og alle kan blive lokket i en fælde. Selvom man som forælder bliver bekymret og føler sig magtesløs, nytter det ikke med skældud, hvis dit barn er blevet udsat for grooming.

Det vigtigste værn mod grooming er, at du og dit barn har en tryg og tillidsfuld dialog, så dit barn ved, at det kan komme til dig, hvis barnet oplever noget underligt, mistænkeligt eller ubehageligt. Det er derfor vigtigt, at du som forælder spørger ind til og interesserer dig for, hvad dit barn laver på sociale medier eller i online spil.

I iveren for at beskytte dit barn mod grooming kan forbud mod at skrive med fremmede på nettet virke som en god løsning. Problemet med forbud er dog, at det ofte er en midlertidig løsning, der kan føre til, at barnet holder ubehagelige oplevelser hemmelige af frygt for at få skældud.

I dag er det næsten umuligt at undgå kontakt med fremmede på nettet, da der er chatfunktioner i de fleste online-spil, apps og mediedelingstjenester. Kommunikationen kan også føre gode venskaber med sig. 

I Red Barnet anbefaler vi, at du som forælder hjælper dit barn med at indstille barnets profiler på sociale medier til at være private, så barnet bedre kan kontrollere, hvem der kan se dets profil, billeder og videoer. Du kan læse mere om privatindstillinger eller finde vores vejledninger til sociale medier på SletDet.

En anden faldgrube er, at du fortæller mere, end dit barn kan kapere i forhold til sin alder. Det er ikke en god idé at udpensle historier om, hvad kriminelle kan finde på at gøre ved børn. Du bør nøjes med at sige, at nogle mennesker bruger nettet til at snyde og lokke andre til at gøre ting, som de ikke har lyst til. 

Du kan lære dit barn at udvise sund skepsis ved at lægge op til, at det skal komme til dig, hvis en fremmed begynder at stille private spørgsmål eller skrive komplimenter til barnet.

Voksne, der udsætter børn for grooming, er ofte på udkig efter børn, som har det svært eller er kede af noget. Krænkeren kan dermed forsøge at vinde barnets tillid ved at trøste, komme med gode råd og vise forståelse.

Du kan tale med dit barn om, at det er bedst for barnet at tale med sine forældre, en pædagog, lærer eller ven, hvis der er noget, barnet er ked af. Begrundelsen er, at de personer, som kender barnet godt, bedst kan hjælpe det med at blive glad igen. Det kan fremmede på nettet ikke.

Børn starter for det meste med at bruge nettet til at holde kontakt med deres venner fra skole og fritidsaktiviteter. Interessen for at få nye venner, bekendtskaber eller måske kærester gennem nettet kan starte i 9 – 12-årsalderen. Hvis du viser interesse for, hvad dit barn laver online lige fra start, vil du naturligt kunne følge med i barnets digitale færden, når det bliver større. Og husk at fortsæt med at følge med og vise interesse for, hvad dit barn laver online, selvom det er blevet teenager.

Nogle forældre føler, at det virker anmassende at spørge ind til, hvem deres børn kommunikerer med over nettet. Men husk på, at børn endnu ikke er fuldt ud modnede socialt og har brug for din støtte og vejledning til at navigere i sociale situationer – også på nettet. Og faktisk vil de gerne have, at du som forælder følger med i og interesserer dig for deres liv.

Sådan kan du begynde samtalen

  • 'Jeg kunne godt tænke mig at vide noget om XX, som du er begyndt at spille med. Er I gode venner? Ved du, hvor han er fra, og hvad han laver udover at spille? Eller chatter I kun om spillet?'
  • 'Man kan godt være uheldig og møde nogen på nettet, som vil snyde eller lokke én til at gøre noget, man ikke har lyst til. Hvis du chatter med nogen, som siger eller spørger om noget underligt, så vil jeg gerne hjælpe dig med at finde ud af, om det er nogen, der vil snyde dig.'
  • 'Hvis du er ked af noget, kan du altid komme til mig, så jeg kan hjælpe dig. Hvis du er ked af noget, som du ikke lige har lyst til at tale med mig om, så vil jeg gerne tale med dig om, hvem der kunne være god for dig at tale med - måske kan du sige det til din lærer eller pædagog’. 
  • 'Når nu vi har oprettet en profil til dig på (socialt medie), så lad os sammen finde ud af, hvordan vi slår privatlivsindstillingerne til. Hvis ikke de er slået til, kan du nemlig ikke selv bestemme, hvem der kan se din profil, og det er jo ikke så rart.' 

Hvad er grooming?

Grooming betyder, at en voksen prøver at opbygge en relation til et barn for senere at overskride barnets grænser. Den voksne kan for eksempel udgive sig for at være jævnaldrende gennem en falsk profil og på den måde opbygge en tillidsrelation til barnet. En person, som barnet troede, det kunne stole på, lokker eller manipulerer altså barnet til at gøre noget, det ikke har lyst til. Ofte ved at få dem til at gøre noget seksuelt eller sende seksuelt materiale. Man kan kalde de voksne, der groomer børn, for en slags 'børnelokkere'.

En af de store forskelle på at blive kontaktet af en 'børnelokker'/groomer på legepladsen og på nettet er, at online-grooming ofte starter, mens barnet sidder derhjemme. Det kan give barnet en falsk tryghed. Mange børn tænker, at når man sidder derhjemme, kan dem man kommunikerer med jo ikke komme efter en. Hvis der skulle ske et eller andet farligt, kan man jo altid slukke for computeren.

Netop denne falske tryghed kan krænkeren udnytte til at få barnet til lige så langsomt at overskride sine egne grænser. Når kommunikationen foregår skriftligt, er det også sværere for barnet (og voksne) at gennemskue skjulte hensigter, fordi tonefald, kropssprog og ansigtsmimik er skåret væk. Det gør det desværre også lettere for den seksuelle krænker at manipulere barnet til at overskride egne grænser.

Læs mere om, hvad grooming er, og hvordan det opleves fra barnets perspektiv.

Hvor ofte bliver børn kontaktet online af voksne, de ikke kender?

I følge en undersøgelse lavet af Rambøll for Red Barnet (2021), bliver hvert fjerde barn mellem 9-17 år kontaktet online af voksne, de ikke kender i forvejen. Undersøgelsen peger på, at den fremmede i nogle tilfælde ville skrive eller chatte med barnet. I andre tilfælde sendte den fremmede ting til barnet, som barnet ikke havde lyst til at se, eller ville have barnet til at gøre ting, som barnet ikke havde lyst til - fx sende kropsbilleder.

Det siger loven

Grooming er ulovlig udnyttelse af børn og bør anmeldes til politiet.

  • 231 (gældende fra 1. juli 2023): For grooming straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år den, som systematisk eller ved manipulation og under udnyttelse af en på alder og erfaring beroende overlegenhed opbygger en relation til en person under 18 år med forsæt til at udsætte den pågældende for en seksualforbrydelse.