Forældre

Beskyt dit barns privatliv på nettet

Hvad kan jeg gøre som forælder?

Mange forældre kender børnenes skolekammerater ganske godt. De fleste finder det let at spørge interesseret ind til, hvad børnene har oplevet i frikvarteret og til fritidsaktiviteter. Og det er måske heller ikke noget problem at forklare sit barn, at man ikke skal fortælle alt muligt om sig selv til en fremmed i bussen eller følges med en, man ikke kender. 

Men tungen kan begynde at slå knuder, når det kommer til virtuelle bekendtskaber og privatliv på nettet. Forældre kan føle sig anmassende, når de spørger ind til, hvad deres børn laver online. Men bare fordi din smartphone er privat, betyder det ikke, at dit barns tablet også skal være det. Børn vil faktisk gerne have, at deres forældre interesserer sig for, hvad de laver– også på nettet.  

Det er vigtigt, at du som forælder følger med i dit barns sociale liv på nettet, så du sikrer, at barnet lærer at sætte grænser og ikke udleverer privat information om sig selv til andre. Det er en god idé at begynde at tale om grænser og privatliv på nettet, når dit barn begynder selv at bruge en tablet eller en smartphone.  

Gode råd til forældre

En stor del af børns liv foregår gennem digitale medier, så du bør spørge ind til, hvad dit barn har lavet på sin tablet eller computer på samme måde, som du spørger, hvad det har oplevet i skolen eller til fritidsaktivitet.

Gør det samtidig klart, at du ikke vil snage i dit barns liv, men at du som forælder er interesseret i at vide, om dit barn har det godt – både i skolen og bag skærmen – og derfor vil vide, hvem dit barn chatter eller spiller med. Du skal ikke føle, at du ‘overvåger’ dit barn. Du beskytter det og udvikler det samtidig i retning af at blive mere modent og i stand til at passe på sig selv.

Mindre børn er meget nysgerrige og ikke socialt modne, og derfor har du som forælder et ansvar for at hjælpe og støtte dit barn i processen med at lære at begå sig på mobil, tablet og computer.

Der er grænser for, hvad man bør dele online. Når dit barn begynder at vise interesse for sociale medier eller chats i onlinespil, er det en god idé at tale om, at man skal værne om sit privatliv og ikke uden videre oplyse adresse, telefonnummer eller andre følsomme oplysninger til nogen, man møder over nettet.

Du kan forklare dit barn, at det skyldes, at man selv skal vælge, hvem man har lyst til at blive kontaktet af. Og at man kan komme ud for at møde nogen på nettet, som vil snyde én og måske udgiver sig for at være en anden. I stedet for at udstede et forbud kan du lægge op til, at dit barn skal tale med dig, hvis det overvejer at give sit telefonnummer eller andre private oplysninger til nogen.

En anden måde, man kan værne om sit privatliv på, er ved at tænke over hvilke informationer man deler på sociale medier.

Du kan forklare dit barn, at hvis man er sur eller ked af det, er det fint at fortælle om det til sine forældre eller sin bedste ven. På den måde går det hurtigere over. Men hvis man for eksempel skriver det i en statusopdatering, så bliver det liggende på internettet, så alle kan se det – også når man ikke er sur eller ked af det mere. Derfor er det en god idé at aftale med sig selv, at man kun lægger noget på sociale medier, som alle må se.

En huskeregel kan være, at man ikke skal lægge noget på sociale medier, som man ikke har lyst til at hænge op på en lygtepæl. Opfordr dit barn til at spørge dig til råds, hvis det er i tvivl om, hvad der er en god idé at lægge på nettet.

Du kan som forælder være det gode eksempel ved at vise dit barn, at du ikke deler hvad som helst på dine profiler på sociale medier, hvis du har sådan nogle. Hvis du har en profil på et socialt medie, kan I sammen kigge på den og tale om hvilke søde, sjove og hyggelige ting, du har delt med andre. Husk også altid at spørge dit barn, før du lægger et billede eller en video af ham eller hende på nettet.

Det er forskelligt, hvornår børn får deres første profiler på sociale medier. Nogle starter tidligt på sociale medier beregnet til børn i 7 – 11-årsalderen og plager om at få TikTok eller Snapchat som 8-årige, mens andre børn ikke føler det store behov. Mange af de populære sociale medier har en aldersgrænse på 13 år, som det kan være en god idé at overholde.

Uanset alder er det godt, at I opretter dit barns første profil på et socialt medie i fællesskab, når tiden er inde til det. Så kan I sammen slå de rette privatlivsindstillinger til – og det er en god anledning til at tale om, hvad man bør dele med hvem.

Se, hvordan man slår privatlivsindstillingerne til i afsnittet ‘Privatlivsindstillinger’ herunder.

Privatlivsindstillinger

Det er altid en god idé at tjekke sine privatlivs- og sikkerhedsindstillinger på de sociale medier. I privatlivsindstillingerne kan man blandt andet vælge, hvilke andre brugere man vil give adgang til ens profil, billeder og kontaktoplysninger, og hvem der må kontakte brugeren. Man kan også i en vis grad begrænse, hvor meget data man ønsker at afgive til det enkelte sociale medie. Læs mere om privatliv på nettet på SletDet.

Det er forskelligt fra medie til medie, hvordan privatlivsindstillingerne er sat som udgangspunkt. Ofte retter man på privatlivsindstillingerne på et socialt medie under profilen eller i indstillingerne, som er illustreret med et lille tandhjul-ikon. 

I Red Barnet anbefaler vi, at børn og unge indstiller deres profiler på sociale medier til at være private, så de har mulighed for kun at godkende personer, de stoler på og bedre kan kontrollere, hvem der ser deres opslag.  

På Red Barnets SletDet-site finder du vejledninger til, hvordan man gør sine profiler på sociale medier mere sikre og private. Du kan også få vejledning i, hvordan man kan anmelde eller slette beskeder, billeder og videoer på forskellige sociale medier, og hvordan man sletter sine profiler. Læs mere om slettevejledninger på SletDet.