Red Barnets hovedbestyrelse og daglige ledelse

Red Barnet er en demokratisk organisation med godt 50 lokalforeninger i hele landet.

Repræsentanter fra foreningerne mødes årligt til Red Barnets Repræsentantskabsmøde for blandt andet at drøfte det kommende års aktiviteter og vælge medlemmer til Red Barnets bestyrelse.

Red Barnets daglige ledelse arbejder på Red Barnets hovedkontor på Gammel Kongevej 60 i København.

Red Barnets hovedbestyrelse

Red Barnets daglige ledelse