Kontakten til dig

En stor del af jer kontakter os helt af jer selv – men nogle gange er vi nødt til lige at minde danskerne om, at vi er her – og at I har mulighed for at støtte verdens bedste sag enten fast eller med et enkelt bidrag. Derfor kan det fx være, vi kontakter dig ved, at du få en opringning fra os, ved at en indsamler ringer på din dør eller ved, at du møder en af vores repræsentanter på gaden.

Hvem ringer vi til?

Vi kontakter både dig, der ikke i forvejen støtter Red Barnet og dig, der har været frivillig, givet et bidrag eller er fast støtte hos os.

Hvorfor ringer vi til dig?

Red Barnet ringer løbende ud for at fortælle om vores arbejde for udsatte børn i Danmark og i resten af verden. Formålet med opkaldene er at styrke tilknytningen til Red Barnet.

Vi ringer blandt andet til dig for at tilbyde dig at blive medlem via Betalingsservice. Når du støtter vores arbejde med et fast månedligt beløb, giver du os endnu bedre mulighed for langsigtet planlægning af vores arbejde til stor gavn for børn i hele verden. For at blive oprettet som bidragyder hos Red Barnet via Betalingsservice, skal man oplyse registrerings- og kontonummer samt cpr-nr.

Vi kontakter også tidligere frivillige for at bede om deres hjælp til for eksempel vores årlige landsindsamling eller deres økonomiske støtte til indsatsen for udsatte børn i Danmark og resten af verden.

Derudover ringer vi til nuværende faste støtter for at fortælle om, hvad bidragene bruges til.

Husk, at bidrag til Red Barnet kan trækkes fra i skat.

Har vi ringet til dig?

Vi har et godt samarbejde med telemarketingbureauerne Charity Guard, Zelecting og TMPO A/S. Charity Guards medarbejdere ringer for os fra telefonnummeret 6989 6044 og Zelecting ringer fra 9244 7222. TMPO A/S-medarbejdere ringer for os fra telefonnumre inden for følgende interval 3389 1300 - 3389 1349. SalesPartner ringer fra numre der starter med 918139. De ringer i tidsrummet mandag-fredag kl. 8.30-21 og lørdag-søndag kl. 10-17.

Er du i tvivl om, hvorvidt Red Barnet har kontaktet dig, eller har du spørgsmål til vores opkald, er du velkommen til at henvende dig på 3536 5555 eller skrive til os på medlemsservice@redbarnet.dk. Hovedkontoret har åbent mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Har en indsamler ringet på din dør?

En gang om året har Red Barnet, ligesom en række andre indsamlingsorganisationer i Danmark, en politigodkendt tilladelse til at samle ind ved alle husstande samt på offentlige steder, jævnfør Indsamlingslovens § 7.5.

Red Barnet har haft tilladelse til at foretage husindsamling, også kaldet landsindsamling, siden 2006. Red Barnets tilladelse er speciel, da overskuddet udelukkende kan anvendes til vores programmer i de lande, som Danida har ydet rammebevilling til. I øjeblikket er det Bangladesh, Etiopien, Sierra Leone, Somalia og Uganda.

Red Barnet samler altid ind den første søndag i september. Ved en husindsamling går frivillige indsamlere fra dør til dør og beder om bidrag til vores arbejde for udsatte børn. Er du ikke hjemme, efterlader vi en folder, som giver mulighed for alligevel at støtte.

Ud over indtjeningen fra selve indsamlingen betyder den store opmærksomhed, som landsindsamlingen giver, at Red Barnet også hvert år vokser i antal af frivillige, medlemmer og bidragsydere.

Hvert år vælger vi et tema fra vores programmer, som vi bruger i kommunikationen i forbindelse med hvervningen af frivillige til landsindsamlingen. Det kan for eksempel være 'Børn på flugt' eller 'Børn i katastrofer'.

Har du mødt os på gaden?

Du er måske blevet kontaktet af Red Barnets repræsentanter på gaden eller i et shoppingcenter. Medarbejderne fortæller om vores arbejde for børn i hele verden, og de giver folk mulighed for at støtte vores arbejde økonomisk. De fortæller også om mulighederne for at melde sig ind i Red Barnet og om dine muligheder for at vise opbakning til kampen for børns rettigheder.

Red Barnet benytter dygtige og veluddannede medarbejdere fra virksomheden Storm Group til opgaven. Du kan kende dem på deres kampagnetøj – jakke eller T-shirt – med Red Barnets logo på. De bærer også altid et identifikationsskilt med navn og Red Barnets logo.

Vi arbejder efter et sæt af etiske retningslinjer, som Red Barnet sammen med ISOBRO (indsamlingsorganisationernes brancheorganisation) og en lang række andre godkendte indsamlingsorganisationer har udarbejdet for at sikre, at vores repræsentanter altid optræder professionelt og efter gældende lovgivning.
Har du spørgsmål til dit nytegnede medlemskab eller til vores gadekampagne i det hele taget, er du velkommen til at henvende dig på 3536 5555 eller på medlemsservice@redbarnet.dk. Hovedkontoret har åbent mandag-fredag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.