Red Barnet på sociale medier

Vi bruger sociale medier til at formidle vores budskaber om børns rettigheder, tilbud om rådgivning og politiske dagsordener. Når det gælder den voksne målgruppe, er vi til stede på LinkedIn, Facebook, Instagram og X, mens vi bruger SnapChat og TikTok til at møde børn og unge med det formål at gøre dem opmærksomme på, at de kan få hjælp og rådgivning hos os på for eksempel SletDet Rådgivningen.

Ud over det direkte møde med børn, unge og voksne – blandt andre forældre og fagpersoner – på de sociale medier er vores mål at skabe synlighed, opbakning og kvalificeret kendskab til vores indsatser, styrke relationen med vores samarbejdspartnere og øvrige målgrupper og vise, hvilke forandringer vi skaber – alene og sammen med partnerorganisationer.

Vi ser det samtidig som en forpligtelse at forholde os fagligt og kritisk til de sociale medier og de uhensigtsmæssigheder, der kan være i børn og unges brug af dem. Vi udtaler os blandt andet om techgiganters ansvar for at skabe trygge og sikre platforme for børn og unge, og vi deltager i debatter med både Meta, TikTok og andre platforme. Samtidig samarbejder vi med dem med det formål at presse på for at sikre bedre hjælp og beskyttelse til børn på sociale medier.

Billeder af børn
Børn er omdrejningspunktet for alt, hvad vi laver både i Danmark og verden. Vi arbejder hver dag for at hjælpe børn til en tryg barndom verden over og for at sikre børns rettigheder. En vigtig del af det arbejde er at sikre, at børnene selv kommer til orde og bliver lyttet til i de sager, der handler om deres eget liv og deres fremtid. Derfor giver vi plads til børn og unges stemme, og børn og unge optræder også i de historier, vi fortæller i vores kampagner – også online.

Når vi fotograferer børn og formidler deres historie, sikrer vi altid, at de ved, hvad det handler om, og hvad billederne skal bruges til. Deres forældre giver altid samtykke og er orienteret om, hvor billederne kommer til at optræde.

Brug af influencere
Vi bruger ambassadører og influencere i vores arbejde for at få vores budskaber ud til de rette målgrupper. Vi samarbejder ikke med influencere under 18 år.

Retningslinjer for vores kommentarspor
Som børnerettighedsorganisation støtter vi op om ytringsfrihed og fri deltagelse i debatter og diskussioner i forbindelse med vores profiler på sociale medier og vores opslag.

Det er vigtigt, at kommentarfelterne har plads og rum for alle, og at tonen er respektfuld og ikke-diskriminerende. Derfor har vi klare retningslinjer for deltagelse i debatten. Vi sletter eller skjuler de kommentarer, der ikke lever op til retningslinjerne. Vi forbeholder os desuden ret til at blokere enkeltpersoner, der bryder med dem gentagne gange eller på særlig grov facon.

Retningslinjerne for kommentarer på sociale medier på Red Barnets profiler og opslag

· Hold den gode tone. Vi tolererer ingen stødende, racistiske, sexistiske, nedladende kommentarer eller voldsomme billeder.

· Hold det relevant. Vi sætter pris på konstruktiv debat på vores sider og profiler, men hold jer til emnet, så debatten ikke kører af sporet.

· Det er ikke tilladt at spamme, reklamere, foretage gentagelser, chikanere, true eller tilsvine hinanden på vores side.

Vi har et korps af medarbejdere, der sidder klar til at monitorere vores kommentarfelt og hjælpe både børn og voksne videre til relevante eksperter eller rådgivningstjenester, hvis de spørger direkte eller på anden vis giver udtryk for, at de har brug for svar på spørgsmål eller hjælp i konkrete situationer.