Red Barnets ambassadører

Julie Berthelsen

"Når man føler sig afmægtig, er det indimellem godt at huske på, at vi kan gøre en forskel i vores nærmiljø: For socialt udsatte børn i vores egen kommune, mod mobning i egne børns skoler og mod krænkelser på nettet i egen stue. Og det skal vi. Jeg vil gerne være med til at vise mine følgere og dem, der vil se og høre, at vi kan gøre en forskel sammen. Både i den store vide verden og blandt os selv."

Jesper Binzer

”Børnene er vores fremtid. Det er dem, der skal vokse op og skabe en bedre verden for os alle sammen. Og i en global tidsalder er alle børn vores børn. Som ambassadør håber jeg på at kunne bruge noget af min goodwill til at sprede budskabet, når Red Barnet har brug for støtte til indsatser for børn i nød. Jeg ser det faktisk som en forudsætning for mit eget arbejde som musiker, at der findes organisationer som Red Barnet, der tager sig af de store, livsvigtige ting her i verden.”

Sebastian Klein

”Børnene er vores fremtid. Det er dem, der skal vokse op og skabe en bedre verden for os alle sammen. Og i en global tidsalder er alle børn vores børn. Som ambassadør håber jeg på at kunne bruge noget af min goodwill til at sprede budskabet, når Red Barnet har brug for støtte til indsatser for børn i nød. Jeg ser det faktisk som en forudsætning for mit eget arbejde som musiker, at der findes organisationer som Red Barnet, der tager sig af de store, livsvigtige ting her i verden.”

Mads Langer

”Jeg er selv vokset op som et særlig sensitivt barn og har ofte følt mig lidt ved siden af. Derfor er jeg som voksen blevet meget bevidst om vigtigheden af at sætte fokus på det enkelte barn og dets trivsel, både hvad angår de fysiske rammer men i høj grad også, når det kommer til barnets mentale sundhed. Jeg håber, at jeg med min stemme og platform – i samarbejde med Red Barnet – kan være med til at gøre bare en lille forskel for udsatte børn. Både i Danmark og ude i verden.”

Esben Dalgaard

"Hvordan vi vokser op, hvilke vilkår vi bliver givet, er afgørende på mange punkter, for vores videre færd i livet. Børn bliver tildelt de kort de får på hånden og kan ikke selv vælge. Når de kort er dårlige, om det være sig grundet geografi, etnicitet, sociale rammer eller andet, så har vi voksne et klokkeklart ansvar for at hjælpe. Red Barnet kæmper for at uddele nye kort, eller få det bedste ud af dem man har fået. Så flest mulige børn, kan få lige vilkår, og muligheden for et godt liv! Den kamp finder jeg vigtigere end noget andet."

Kasper Fisker

”Jeg har valgt at engagere mig i Red Barnets indsats ’Plads til alle’, der hjælper udsatte børn med at blive inkluderet i fritidslivet i Danmark, fordi jeg tror på, det giver en vigtig ballast til børnene. At gå til holdidræt – og sport generelt – giver dig mulighed for at være en del af et fællesskab. Det er noget, jeg altid selv har dyrket, og som jeg gerne vil give videre til mine egne børn. Desværre er det ikke alle børn, der har samme muligheder, fordi de kommer fra ressourcesvage og sårbare familier. De børn vil jeg som ambassadør gerne være med til at gøre en forskel for.”

Andrea Elisabeth Rudolph

"Mit hjerte har svært ved at rumme de konsekvenser svære vilkår kan have for udsatte og sårbare børn. Ingen kan hjælpe ALLE udsatte børn her i verden. Men alle kan hjælpe NOGEN. Derfor har jeg valgt at engagere mig i Red Barnet og derigennem arbejde for børns rettigheder."

Michael Schøt

"Nu håber jeg ikke at det bliver for barnligt, men i en ikonisk scene i Spiderman-universet siger en døende Onkel Ben til Spiderman “with great powers comes great responsibility”. Det synes jeg er rigtigt. Jeg har gennem 20 år som stand-up-komiker opbygget et særligt sæt erfaringer, evner, ressourcer og opmærksomhed, som ikke er mange forundt og jeg føler mig forpligtiget til at lade det komme andre end mig selv til gode. Der er udsatte børn overalt i verden, der er ofre for krig, sult, manglende uddannelse, manglende rettigheder, børn og unge der bliver udsat for digitale krænkelser, mobning eller bare så simpel en ting, som at være udenfor fællesskaberne pga. fattigdom - og hvis jeg kan hjælpe Red Barnet med at give de børn en stemme, så synes jeg at det er min pligt."

Thomas Levin

”Jeg håber, at jeg sammen med Red Barnet kan være med til at gøre opmærksom på de vilkår, som udsatte børn her i Danmark og ude i verden lever under. Den opmærksomhed er nødvendig, for ellers er der stor risiko for, at disse børn bare bliver glemt. Børn, der på grund af deres opvækst eller oplevelser, de har været udsat for, havner et sted, hvor de er alene og isolerede. Jeg vil gerne være med til at hive dem ud af den ensomhed og vise dem, at de rent faktisk har en plads i fællesskabet.”

Allan Stage

”Jeg støtter Red Barnet, fordi jeg mener, at det er vigtigt at hjælpe udsatte børn – både herhjemme i Danmark men også internationalt. Som instagrammer ligger det mig især på sinde at støtte op om Red Barnets SletDet-tjeneste for unge, som er blevet krænket på nettet, og at være med til at sætte fokus på børns online trivsel. Rent personligt er det også vigtigt for mig at tale om mit ambassadørskab derhjemme, så mine egne børn forstår, at børn vokser op med vidt forskellige udgangspunkter. Jeg vil gerne være med til at gøre mit for, at de forskelle børn imellem ikke altid behøver at være så store.”

Kasper Gross

"Jeg støtter Red Barnet, fordi jeg enormt gerne vil hjælpe børn, der ikke har den gode og trygge barndom, som de har krav på. Jeg støtter også, fordi jeg håber at kunne vise mine egne børn vigtigheden af at hjælpe andre – især dem, som ikke er vokset op med de muligheder og ressourcer, som de selv er. Der findes masser af børn i Danmark, som har det skidt, lever i udsathed og hvor eksempelvis skoleferier er noget, der bare skal overstås, fordi de ikke bringer de samme gode oplevelser som deres klassekammeraters. Hvis jeg gennem min indsats for Red Barnet kan være med til at hjælpe de børn, så gør jeg det meget gerne!”

Carsten Bang

”Jeg havde selv en god og privilegeret barndom. Desværre er langt fra alle børn lige så heldige. Jeg støtter Red Barnet, fordi jeg synes, det er vigtigt, at børn i Danmark – og resten af verden – får lov til at vokse op i trygge rammer med mulighed for at udfolde sig, så de kan berige den verden, vi lever i. Både for deres egen og for vores alle sammen skyld.”

Gunnvør Virgarsdóttir

”For mig handler det om, at alle børn fortjener en tryg barndom. Det er desværre alt for få børn forundt i Danmark og i Verden, og dem vil jeg gerne være med til at give en stemme. Som ambassadør gør jeg alt, hvad jeg kan, for at fortælle om Red Barnets arbejde og de muligheder, vi hver især har for at gøre en forskel. Mange af mine følgere har selv børn og kan levende sætte sig ind i, hvordan det må være ikke at kunne give sit barn mad, et sted at sove eller livsvigtig medicin. Indimellem er der nogle, der synes, at det, jeg fortæller, er voldsomt. Men jeg føler et ansvar for at tale om, hvordan verden ser ud for udsatte børn i dag. Hvis ikke vi bliver konfronteret med virkeligheden, er det alt for nemt bare at lade som om, den ikke eksisterer.”

Heino Hansen

"Da jeg var barn, begyndte jeg først rigtig at vokse, da jeg fandt ud af, hvad jeg var god til – og det tog sin tid. Som ambassadør håber jeg at kunne være med til at inspirere børn, der kæmper med selvtilliden, til at finde den styrke frem, de bærer rundt på indeni. Det er i barndommen, at vi kan lade os begejstre og rive med. Den evne svækkes med tiden. Hvis du ikke har været begejstret som barn, kan det blive svært at blive senere hen. Sammen med Red Barnet vil jeg gerne gøre mit til at begejstre børn, så godt jeg kan."

Louise Houvenaeghel

”Jeg er selv mor til fire og mormor til to – og jeg er meget bevidst om, at ikke alle børn har de samme vilkår i deres opvækst som mine børn og børnebørn. Derfor er det vigtigt for mig at være med til at støtte op om børn, der vokser op i skrøbelige og udsatte familier. Jeg vil gerne være med til at sætte fokus på de tilbud, Red Barnet har til børnene: sommerlejre, muligheder for gode oplevelser, rådgivning til unge, som er blevet krænket på nettet. Jeg håber at kunne vise børn og unge, at de ikke er alene – der er mulighed for at få hjælp. For jeg voksede selv op i min tidlige barndom som et psykisk sårbart barn i en dysfunktionel familie. Hvis jeg havde fået del i nogle af de tilbud, som Red Barnet har, så er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg ville have været et meget gladere barn.”

ComKean

"Jeg er ambassadør for Red Barnet, fordi jeg synes, at det giver mening. Børn er altid uskyldige og har krav på voksnes beskyttelse og ret til en god og tryg barndom, og det er det, som Red Barnet kan hjælpe med. Organisationen giver os alle sammen mulighed for at støtte børn både herhjemme og ude i verden ved at sende vores hjælp videre til de børn, som har brug for den. Det vil jeg gerne være med til!"

Jacob Tårnhøj

"Min tre-årige nevø pegede forleden på mig og udbrød: “Nu siger jeg det for sidste gang, sæt dig ned og leg”. Og han havde ret, jeg stod og var kedelig. Jeg er altid imponeret over børns evner til at lege, udforske og finde på. Faktisk er jeg misundelig. Det er vigtigt, at børn får en tryg barndom, hvor der er mulighed for leg og mulighed for at udforske livet, så de tager det med videre i voksenlivet. Jeg har valgt at engagere mig i Red Barnet, fordi Red Barnet bl.a. bekæmper mobning og overgreb og sørger for, at børn fra sårbare familier får mulighed for at komme på ferielejre."

Christopher

"Jeg er ambassadør for Red Barnet fordi jeg brænder så sindssygt meget for, at børn har og får de bedste vilkår for en god og tryg opvækst. Alle børn fortjener at blive hørt, og at der er nogle, der kæmper for deres sag. Derfor er det en kæmpe prioritet og et kæmpe privilegie for mig at få lov til at være med til at gøre en forskel og være med til at skabe opmærksomhed. Jeg er meget glad og stolt over at være ambassadør for Red Barnet."

Le Gammeltoft

"Som mor til to piger, er det vigtigt for mig at kæmpe for at sikre børn og unge i Danmark tryghed på nettet. I dag er overgreb og krænkende adfærd i cyberspace nærmest blevet en normal del af børne- og ungdomslivet herhjemme. Det er skræmmende og det skal vi ikke acceptere! Som ambassadør for Red Barnet håber jeg, at jeg kan være med til at starte en dialog om, hvordan man opfører sig på nettet, og oplyse om, hvor man kan få hjælp, hvis man har oplevet noget ubehageligt. Alle har ret til en barndom, en ungdom og et onlineliv uden digitale krænkelser, overgreb og mobning!"

Thomas Helmig

"Fundamentet til et godt og trygt liv bliver lagt i barndommen - det gælder for alle. Derfor er det ekstremt og indlysende vigtigt at hjælpe alle børn, der har behov for hjælp. Herhjemme og ude i verden. Og derfor støtter jeg Red Barnet."

Sara Blædel

"Hvis der er nogen, jeg er klar til at stille op for, så er det børn. Børn, der endnu ikke har en stærk stemme. Børn, der ikke bliver hørt, set eller respekteret. Jeg vil gerne være der for de børn, som har brug for, at der er en voksen, som vil dem det allerbedste. Jeg er selv mor til Adam, som nu er voksen, og jeg er taknemmelig over, at jeg var i stand til at give ham en tryg og kærlig opvækst. Give ham et liv, hvor han har vidst og stadig ved, at jeg altid vil være der for ham. Jeg ville ønske, at alle børn voksede op på den måde, men sådan er virkeligheden desværre ikke. Derfor betyder det meget for mig, at jeg har mulighed for at være ambassadør for Red Barnet, så jeg kan bruge min stemme og styrke til at hjælpe og støtte udsatte og sårbare børn."

Lis Sørensen

"Alle børn fortjener at føle sig elsket og forstået, men det er en kendsgerning, at ikke alle familier rummer mulighederne for at give deres børn den følelse. Helt åbenlyst er mange børn i verden i dag ekstremt udsatte og ofre i mange forskellige sammenhænge. Disse børn har Red Barnet fokus på, rækker ud efter og står til rådighed for – jeg er dybt imponeret over organisationens mangeårige arbejde, og jeg glæder mig meget til at kunne støtte og hjælpe, hvor jeg kan."

Camilla Ottesen

"Børn er vores fremtid, og det er så vigtigt at alle børn for adgang til skolegang. Det er desværre langt fra alle der har den mulighed. Jeg har selv boet i Sydafrika, og har set hvor vigtigt det er at børnene går i skole. Dem som får muligheden for at gå i skole, de kan senere få et job, og forsørge deres familie, fordi de kan regne, skrive og læse. De børn der ikke får muligheden for at gå i skole, ender oftest i den samme fattigdom og med ringe mulighed for at ænder deres liv. Vi er forpligtet til at hjælpe, og derfor støtter jeg Red Barnets kamp for at sikre skolegang til de mange millioner af piger og drenge her i verden, som desværre lige nu ikke har muligheden for at sidde i et klasselokale."

Mathilde Falch

“Det smerter mig at vide, at der er børn rundt i hele verden, der lider, og som ikke får lov til at have en barndom med tryghed, leg og voksne, der kan passe på dem. Børn, som får dybe traumer og ikke har mulighed for at bearbejde dem, fordi rædslerne fortsætter. Jeg er engageret i Red Barnets arbejde, fordi jeg tror og oplever, at et stærkt fællesskab, kompetente frivillige og dygtige fagfolk virkelig kan gøre en forskel for de børn, der har brug for hjælp.”

Ida-Sophia

"Det er hårdt og svært at være barn og teenager. Børn og unge er sårbare, og i den digitaliserede verden, vi lever i i dag, har de det nok endnu hårdere, end jeg havde det, dengang jeg syntes, det var svært at være teenager. Det gør det ikke nemmere, hvis man ikke har samme muligheder og vilkår som andre omkring en og derfor føler sig forkert eller alene. Jeg ved godt, at jeg ikke kan ændre på det hele, men jeg vil gerne gøre alt, jeg kan for at hjælpe og støtte de børn og unge. Jeg vil gerne skabe samtaler, oplevelser og minder via aktiviteter og projekter samt forhåbentlig på sigt være med til at ændre nogle grundlæggende samfundsmæssige problemstillinger via kampagner og indsamlinger."

Simon Talbot

"Man skulle ikke tro det. Men jeg er FOR at redde børn."

Simon Makienok

"Ikke alle børn har samme vilkår og muligheder for en tryg og god opvækst, og det synes jeg er både problematisk, tragisk og unfair. Derfor vil jeg gerne gøre mit for at ændre på denne situation. Som ambassadør for Red Barnet får jeg mulighed for at gøre en forskel og forhåbentlig både skabe bedre vilkår for familier og børn, der allerede nu har det svært, men samtidig også forebygge uligheden på længere sigt. Jeg ønsker ligeledes selv at blive klogere på vores samfund og nyder virkelig at kunne møde børnene selv, i øjenhøjde, tale med dem og vigtigst af alt lytte og være med til at give dem nogle uforglemmelige oplevelser."

Silja Okking

"I mit arbejde med børn og unge, både da jeg arbejdede i institutioner, som underviser og i mit nuværende virke som formidler til og for børn, har jeg set hvor forskelligt deres barndom/ungdom kan tage sig ud. Dem der vokser op i hjem, hvor de ikke bliver set og hørt eller værnet om, får en hård start, der kan sætte spor langt ind i voksenlivet; ikke bare for børn herhjemme i Danmark - i den grad også ude i krigs- og fattigdomsramte lande. Men det er aldrig for sent, at få hjælp - og der skal altid være hjælp at hente. Dét budskab vil jeg gerne være med til at sprede."

Karen Mukupa

"Jeg har kæmpe empati for Red Barnets arbejde. Jeg er vokset op i Tanzania og har set, hvordan en organisation som Red Barnet kan gøre en forskel for børn med svære kår. At være med til at gøre en lille forskel for socialt udsatte og sårbare børn både i Danmark og ude i den store verden ser jeg kun som min pligt og som det mindste, jeg kan gøre som menneske. Børn er vores fremtid, og dem skal vi passe på."

Troels Gustavson

"Alle børn fortjener at vokse ubekymret op i gode og trygge rammer og være en del af et sundt fællesskab. Det er indlysende, at man som barn er afhængig af os voksne. Derfor er det selvfølgelig vores ansvar at hjælpe de børn, der har det svært. Børn skal have lov til at være børn - derfor støtter jeg Red Barnet."

Signe Svendsen

"Vi skal gøre hvad vi kan for at hjælpe børn på flugt, børn i nød og børn i mistrivsel. Den pris børn betaler i krisesituationer, i dysfunktionalitet og under katastrofer er altid for høj. Red Barnets arbejde er fokuseret og kan vitterligt gøre en forskel for mange børns liv nu og her og i særlig grad for deres fremtid. Som ambassadør vil jeg gerne være med til at sætte fokus på børns ret til en tryg barndom og ret til hjælp, når verden omkring dem truer med at sætte den barndom over styr."

Birgitte Hjorth Sørensen

“Alle børn har brug for og ret til at vokse op i kærlighed, tryghed og sikkerhed. Derfor er jeg så glad for at kunne hjælpe Red Barnet med deres vigtige arbejde for at sikre netop dette - herhjemme og ude i verden”

Emma Winther

"Jeg er som barn, selv vokset op i et hektisk og ustabilt - miljø, som har budt mig en opvækst med udfordringer, jeg ikke ønsker andre skal opleve. Hvorfor det står mig nært, at jeg, med min stemme vil gøre opmærksom på og selv være en håndsrækning til de børn, som har brug for det."

Katrine Marie Guldager

"Hvordan ville du selv have det, hvis det var dig, der ikke havde nok at spise? Dig, der ikke havde mulighed for at gå i skole? Når vi lever i den rige del af verden er det ekstra vigtigt, at vi bliver ved med at stille spørgsmålet: Hvordan ser livet ud fra de andres perspektiv? Hvad ville vi ønske, hvis det var os, der ikke havde adgang til mad og skolegang? Vi ville selvfølgelig ønske, at der kom nogen og hjalp os. Det er et vigtigt moralsk udgangspunkt: At tænke på, hvordan verden ville se ud, hvis rollerne var byttet om. Vi skal tænke på dårligt stillede børn for deres skyld, men også for vores egen. Hvis man mister sin empati med andre mennesker, har man også mistet noget vigtigt i sig selv. Derfor er jeg ambassadør for Red Barnet."

Natasha Brock

"Jeg er glad for at kunne være en del af Red Barnet, da jeg synes det er så vigtigt at sørge for at børn har de bedste vilkår i livet. De er vores fremtid og derfor er det vores opgave og ansvar at sørge for at deres nutid er så god som muligt."

Per Vers

"Selvfølgelig støtter jeg op om Red Barnets arbejde. Mennesker fødes uden at kunne klare sig selv. Vi er ikke små adrætte rensdyrkalve der plumber ud af mor og straks kan søge ly og føde i egen klov. Vi kommer skrigende ud, helt på røven, til meget forskellige vilkår. Nogen med en sølv-ske fastmonteret, andre uden noget som helst andet end et spinkelt håb. Nogen skal bare ha’ et "velkommen til!" og et truttenuttekys på den store fede babymavse, andre skal reddes. De kan ikke gøre for det, og det kan vi hellere ikke, men vi kan gøre til og fra."

Lucas Lynggaard Tønnesen

"Da jeg selv voksede op, var min familie sponsor for en lille pige i Afrika og en dreng fra Asien. Sandra og Adonis. Jeg kan huske hvor stort indtryk det gjorde på mig at være med til at hjælpe nogen, der ikke selv havde midlerne. Derfor er jeg gået sammen med Red Barnet for at opfordre andre til at være med til at gøre en forskel."

Line Jensen

"Hver dag arbejder Red Barnet for give så mange børn som muligt, både i Danmark og i verden, en tryg barndom. Fra eksperterne på hovedkontoret til de frivillige ude i kommunerne. Selv har jeg nok at gøre med at prøve at opdrage min egen ustyrlige flok på tre, men hvis jeg på nogen måde kan hjælpe dem, der ved hvad de laver, med at blive ved med at lave det, synes jeg det er det mindste jeg kan gøre. Jeg er verdens dårligste indsamler, når jeg går rundt fra dør til dør, har jeg fundet ud. Til gengæld har det vist sig at jeg kan bruge min platform til at fortælle om Red Barnets arbejde og dermed motivere folk til at støtte det. Og det giver hele mit arbejde så meget mere mening. "

Anne Hjernøe

"Jeg er født med et KÆMPE 'red verden gen'. Det medfører at jeg har svært ved at sidde overhørig hvis nogen bliver behandlet dårligt eller uretfærdigt, eller hvis en gruppe bliver overset eller mistrives. Ved at være ambassadør for Red Barnet bruger jeg min stemme og min energi på vegne af nogle af vores mest sårbare grupper, nemlig børn og unge. Jeg drømmer om en verden hvor alle børn en tryg og god barndom, og hvor vi får elimineret alt det, der kan være en trussel mod den tryghed. Indtil det er en realitet, så har de brug for al den støtte og opmærksomhed de kan få, og er der ikke voksne omkring dem til at tilbyde det, så må vi andre hjælpe hvor vi kan."

Mikkel Klint Thorius

"Jeg har selv haft en fantastisk barndom og er vokset op i en ressourcestærk familie. Men jeg har altid været bevidst om, hvor kæmpe et privilegium, det har været. Da jeg gik i 3. klasse, startede en dreng, som var flygtet fra Kosovo. Min far hjalp ham og hans familie med alt muligt, fra papirarbejde til at få drengen ind på mit fodboldhold, og han endte med at blive min bedste ven i folkeskolen. Jeg lærte tidligt, at ikke alle har de samme muligheder, og som samfund synes jeg at vi har et ansvar for at hjælpe dem, som har brug for det. Desværre slår samfundet ikke altid til. Vi har brug for organisationer som Red Barnet. Jeg har gennem tidligere samarbejde set hvor dygtige og engagerede Red Barnet er, både I og uden for Danmark. Det arbejde vil jeg gerne bidrage til."