Deltag i 'Hjem til os'

Åbn dit hjem for et barn

Hjem til Os er en indsats fra Red Barnet og Københavns Kommune, som hjælper børn i udsatte positioner ved at give dem en frivillig venskabsfamilie

Hjem til Os er et projekt, der matcher børn i udsatte positioner med frivillige, lokale familier. Barnet besøger familien en eftermiddag om ugen i 1 år. 

Skal din familie være med?
Lige nu søger vi familier fra Københavns Kommune, som vil åbne deres hjem for et barn. Barnet kan være i alderen 5-13 år.

Skal din familie være med?

I Hjem til Os får I en unik mulighed for at få en relation til et barn og gøre en forskel for en familie i en udsat position – ved at gøre som I plejer. Til glæde for alle. Hvis det lyder som noget for jeres familie, så udfyld venligst denne formular.

Formålet med Hjem til Os
Formålet er at give barnet et ugentligt frirum hjemmefra. Et forløb hos en frivillig familie kan betyde mange ting for et barn i en udsat position. Det kan fx give:

- en pause fra det svære - en følelse af at blive valgt til
- trygge relationer - gode oplevelser - nye rollemodeller
- sproglig forbedring - udvikling af sociale kompetencer
- et styrket selvværd - nye tanker om sig selv eller sine muligheder
- et indblik i, hvordan andre familier fungerer

Dertil kommer, at barnets ugentlige fravær kan give forældrene mere overskud til at håndtere egne udfordringer, praktiske ting eller søskende – hvilket også kan komme barnet til gode. Hjem til Os forløbet under Red Barnet varer i 1 år. Mange vælger dog at fortsætte kontakten bagefter. 

Håbet er, at man efter 1 år har opbygget en relation til barnet, som vil vare ved, således at den omsorg og støtte, som barnet får fra den frivillige familie, fortsætter fremover. Relationen til venskabsfamilien kan være med til at give barnet bedre livsbetingelser, end det ellers ville have haft.

En del af hverdagslivet
I et 'Hjem til Os' forløb bydes barnet velkommen som en del af familiens hverdag. Dvs. at barnet bliver en del af alle de små, nære hverdagsbegivenheder, som I i forvejen gør. Det er fx madlavning, hygge, spil, fodbold i haven, se film, hoppe i trampolin, gå en tur med hunden osv. Det kan selvfølgelig også være besøg i lokalområdets parker eller fx en tur på biblioteket.

Det er ikke meningen, at der skal foregå en masse aktiviteter og oplevelser. Som frivillig familie skal I gøre det I plejer at gøre derhjemme på en almindelig eftermiddag. Tidspunktet aftales med forældrene, men de fleste besøg ligger indenfor tidsrummet kl. 15-20. Det er jer, der henter og bringer barnet. 

Børnene i Hjem til Os
Børnene i ’Hjem til Os’ kommer alle fra familier, der har en sag hos Socialforvaltningen Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommune. Familien kan have forskellige udfordringer. Nogle har kun én forælder i hjemmet, og nogle af forældrene er ikke på arbejdsmarkedet. Nogle har forældre med fysiske eller psykiske udfordringer. Nogle er søskende til en bror eller søster med et handicap. Nogle af børnene har lettere diagnoser, sociale eller sproglige vanskeligheder.

Familierne i ’Hjem til Os’ mangler ofte frirum i hverdagen, fx i form af fritidsaktiviteter, legeaftaler, eller at den nærmeste familie henter og passer. Nogle familier mangler det økonomiske overskud til fritidsaktiviteter, og nogle mangler også det netværk og de relationer, som kan give børnene socialt samvær udenfor familien.

Fælles for børnene er, at de de som udgangspunkt ikke har så store vanskeligheder, at de er i målgruppen for aflastning eller anbringelse. Som frivillig familie kan I derfor være med til at give børnene et tilbud, som kommunen normalt ikke har. Og måske kan forløbet være med til at forebygge, at børnene får brug for aflastning eller anbringelse. Vi ved fra forskning, at noget af det allervigtigste for at klare sig godt i livet på trods, er at have tætte, positive relationer og stærke rollemodeller i sit nære netværk.


Deltagerkriterier
En venskabsfamilie kan bestå af to voksne - med eller uden børn. En venskabsfamilie kan også bestå af en voksen med minimum et hjemmeboende barn. Det er desuden en vigtig forudsætning for deltagelse, at alle i jeres familie synes, at det er en god idé, og at I har overskud og stabilitet i familien.

I vil modtage et online opkvalificeringskursus fra Red Barnet inden forløbet, og I vil få løbende supervision af projektlederen og en rådgiver fra Red Barnets Børnefaglige Team. Vi indhenter børneattester og straffeattester på alle i familien over 15 år.

Skal din familie være med?

I Hjem til Os får I en unik mulighed for at få en relation til et barn og gøre en forskel for en familie i en udsat position – ved at gøre som I plejer. Til glæde for alle. Hvis det lyder som noget for jeres familie, så udfyld venligst denne formular.

Henvendelsen er ikke bindende for nogen parter, før I har haft besøg af Red Barnet og er blevet godkendt som frivillig familie i Hjem til Os.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte projektleder Anna Furbo på [email protected] eller telefon 2981 5934, hvis du vil høre mere eller har spørgsmål til forløbet.

Hvad har de frivillige sagt om Hjem til Os?

Man oplever barnets udvikling og glæde ved at være sammen med os som venskabsfamilie. Det smitter helt vild meget af på én selv, og det er bare mega fedt.

Det giver os en fælles oplevelse som familie at kunne gøre en forskel sammen. 

Jeg synes andre familier skal melde sig til Hjem til Os fordi det giver rigtig, rigtig meget til familien – og egentlig også til en selv som individ.