Anne-Sophie Dybdal

psykolog hos Red Barnet

Anne-Sophie Dybdal er Red Barnets ekspert i beskyttelse af børn mod vold, overgreb og udnyttelse. Hun udtaler sig i pressen om flygtningebørn rundt omkring i verden og i Danmark.

Som psykolog i Red Barnet har Anne-Sophie Dybdal lang erfaring med at hjælpe de mest udsatte børn i katastrofe- og konfliktramte områder i resten af verden. Hun rykker ofte ud for at hjælpe, så børn, der er ramt af krige, konflikter og katastrofer, får den hurtige, effektiv og professionelle behandling som de har brug for.

Indsatser til udsatte børn ude i verden

Anne-Sophie Dybdals arbejde i verdens brændpunkter består blandt andet i at uddanne lokale Red Barnet-medarbejdere til at yde psykologisk førstehjælp til traumatiserede børn, der eksempelvis opholder sig i flygtningelejre efter en katastrofe. I konfliktfyldte områder - eksempelvis flygtningelejre - opretter Red Barnet såkaldte børnevenlige områder, hvor børnene får mulighed for at lege, lære og få psykologisk førstehjælp i rolige og børnevenlige omgivelser, så de kan få et pusterum og bearbejde de voldsomme oplevelser, de har været udsat for.

Som ekspert i arbejdet med at beskytte børn mod vold, overgreb og udnyttelse er hele verden Anne-Sophie Dybdals arbejdsplads: Hun har de seneste år været i Kina, Japan, Jordan, Tyrkiet, Sydsudan, Haiti og Bangladesh.

Indsatser i Danmark Anne-Sophie Dybdal udvikler samtidig indsatser til flygtninge i Danmark – eksempelvis trådte hun til, da Red Barnet i efteråret 2015 oprettede børnevenlige områder i modtagelsescentre i Rødbyhavn og Padborg, fordi Danmark pludselig stod med en akut kritisk flygtningesituation. Anne-Sophie Dybdal er også involveret i at udvikle Red Barnets såkaldte resiliens-aktiviteter, der kan styrke uledsagede flygtningebørn, der bor i børnecentre rundt omkring i Danmark.

Udgivelser

Anne-Sophie Dybdal står bag en række bøger til fagfolk, der arbejder med at beskytte og støtte udsatte børn. Det er blandt andet aktivitetsmanualer, som med fordel kan anvendes af lærere, klubmedarbejdere og ikke-professionelle socialarbejdere. Manualerne er på engelsk og i nogle tilfælde også fransk, spansk, arabisk og russisk: Se alle aktivitetsmanualer.

Baggrund

Anne-Sophie Dybdal er uddannet psykolog og har i 26 år arbejdet med udsatte børn i henholdsvis danske kommuner, Røde Kors og UNICEF. Hun har været ansat som seniorrådgiver i Red Barnet siden 2007.

Læs mere

Interview med Anne-Sophie Dybdal
Om Red Barnets hjælp til flygtningebørn
Om katastrofeforebyggelse, nødhjælp og genopbygning