PSYKOLOG HOS RED BARNET

ANNE-SOPHIE DYBDAL

Anne-Sophie Dybdal
Psykolog i Red Barnet i international afdeling

Arbejdsområder i Red Barnet
Anne-Sophie Dybdal er Red Barnets ekspert i psykosociale indsatser og beskyttelse af børn mod vold, overgreb og udnyttelse. Hun udtaler sig i pressen om børn i katastrofer rundt omkring i verden og flygtningebørn i Danmark.

Som psykolog i Red Barnet har Anne-Sophie Dybdal lang erfaring med at hjælpe de mest udsatte børn i katastrofe- og konfliktramte områder i resten af verden. Hun har arbejdet i naturkatastrofer og konflikter verden over - og arbejder med vores personale, frivillige og partnere, så børn, der er ramt af krige, konflikter og katastrofer, får den effektive og professionelle behandling, som de har brug for.

Indsatser til udsatte børn ude i verden
Anne-Sophie Dybdals arbejde i verdens brændpunkter består blandt andet i at uddanne lokale Red Barnet-medarbejdere og lokale partnere til at yde psykologisk førstehjælp til børn i krise, der eksempelvis opholder sig i flygtningelejre efter en katastrofe. I konfliktfyldte områder - eksempelvis flygtningelejre - opretter Red Barnet såkaldte børnevenlige områder, hvor børnene får mulighed for at lege, lære og få psykologisk førstehjælp i rolige og børnevenlige omgivelser, så de kan få et pusterum og bearbejde de voldsomme oplevelser, de har været udsat for.

Som ekspert i arbejdet med at beskytte børn mod vold, overgreb og udnyttelse er hele verden Anne-Sophie Dybdals arbejdsplads. Hun har de seneste år været i Jordan, Mali, Niger, Kina og Burkina Faso.

Indsatser i Danmark
Anne-Sophie Dybdal bidrager samtidig til at udvikle indsatser til flygtninge i Danmark - blandt andet i forbindelse med krigen i Ukraine, hvor hun medvirkede til udvikling og implementering af endagstræning i psykologisk førstehjælp samt oplæring af frivillige til mor/barn-aktiviteter. Derudover har hun, i forbindelse med Red Barnets indsats TagGodtImod, medvirket til udvikling af oplysningsmateriale til lærere samt viden om, hvordan leg bruges i arbejdet med særligt sårbare børn.

Baggrund og viden
Anne-Sophie Dybdal er uddannet psykolog og har i over 30 år arbejdet med udsatte børn i henholdsvis danske kommuner, Røde Kors og UNICEF. Hun har arbejdet i danske regioner, på døgninstitutioner, i børnepsykiatrien og i danske kommuner- især med fokus på omsorgssvigt, vold og trivsel.

Anne-Sophie Dybdal har arbejdet specielt på småbørnsområdet og har arbejdet i Det danske asylsystem, internationalt for UNICEF med udredning af børn på børnehjem- årsager og risici- , for Røde Kors i akutte katastrofer og siden 2007 med Red Barnets internationale arbejde med fokus på, hvordan børn og familier bedst støttes til at komme sig og fungere efter krig, naturkatastrofer eller vedvarende risici for børns sikkerhed og trivsel. For tiden er der stort fokus på mødre og spædbørn i sultkatastrofer, hvor Red Barnet arbejder med at støtte relationen imellem mor og barn samtidig med, at vi arbejder for at sikre ernæring og beskyttelse.

Udgivelser
Anne-Sophie Dybdal står bag en række bøger til fagfolk, der arbejder med at beskytte og støtte udsatte børn. Det er blandt andet aktivitetsmanualer, som med fordel kan anvendes af lærere, klubmedarbejdere og ikke-professionelle socialarbejdere. Manualerne er på engelsk og i nogle tilfælde også fransk, spansk, arabisk og russisk: Se alle aktivitetsmanualer.

Kontakt
Skriv til Anne-Sophie Dybdal
Mail: [email protected]

Læs mere om:
Red Barnets hjælp til flygtningebørn
Katastrofeforebyggelse, nødhjælp og genopbygning
Interview med Anne-Sophie Dybdal

Selv en lille handling gør en stor forskel