Eksperten fortæller

BØRN KAN HELE MED DEN RETTE STØTTE

I krige, konflikter og naturkatastrofer skal man ikke blot sikre børns overlevelse med nødhjælp, men også sikre at børn ikke efterlades alene med frygt, sorg, utryghed og sår på sjælen. Men hvordan hjælper man et barn til at kunne lege, smile og udvikle sig igen, når alt er kaos omkring barnet?

- Krige og konflikter stjæler børns barndom. Når børn oplever vold, mister familiemedlemmer eller tvinges på flugt, risikerer de at få livsvarige psykiske skader. Krig giver børn usynlige sår på sjælen.

Det fortæller Anne-Sophie Dybdal, der er psykolog og i 33 år har arbejdet med børns mentale trivsel.

- I områder med krig eller konflikt er der dobbelt så mange mennesker, der har psykiske lidelser som angst og depression, sammenlignet med områder uden krig. Og vi ved, at børn er særligt sårbare.

De seneste år har Anne-Sophie Dybdal arbejdet for Red Barnet i så forskellige lande som Jordan, Mali, Niger, Bangladesh og Burkina Faso. Hun har på tætteste hold set, hvor ødelæggende krig er for børns udvikling, men også igen og igen oplevet, at børn med den rette hjælp kan hele.

- Den gode nyhed er, at de psykiske skader ikke behøver at blive varige og skadelige. Vi kan fylde de huller ud, som en krig har skabt i et barns barndom.

Men hvordan gør man så det? Der er ikke et simpelt svar, men Anne-Sophie Dybdal har nogle eksempler.

Lege og fællesskab stimulerer hjernen
Anne-Sophie Dybdal har flere gange arbejdet i Bangladesh, hvor hundredtusinder af rohingya-flygtninge fra Myanmar siden 2017 har søgt tilflugt. Her var det ikke blot konflikten, der påvirkede børnene. De fleste var nemlig påvirket af lang tid med sult og manglende skolegang.

- Børnene var stagneret i deres udvikling både fysisk og mentalt. Så vi arbejdede med, hvordan vi kunne aktivere dem og højne deres trivsel, siger Anne-Sophie Dybdal.

- Vi tilrettelagde nogle lege, der kunne stimulere hjernen. Vi startede på et meget grundlæggende niveau med for eksempel puslespil for at træne koncentration, og så byggede vi ovenpå efterfølgende for på den måde at genstarte deres udvikling.

Uddanner lokale medarbejdere
Som psykolog fra Danmark er hendes vigtigste opgave at uddanne lokale Red Barnet-medarbejdere og lokale partnere i, hvordan de arbejder med børns mentale sundhed.

I flygtningelejren i Cox's Bazar i Bangladesh har Red Barnet fx oprettet en række såkaldt børnevenlige områder, hvor børn kan være sammen med andre børn og få ro fra det kaos, der er omkring dem.

- Når børnene bliver en del af mere struktureret og målrettet leg i de børnevenlige områder, hjælper det dem med at tackle det, de har oplevet. Så ser vi, at børn, som ellers ville holde sig meget inde og klynge sig til deres mor, udvikler lysten til at lege og lære og bliver mere nysgerrige, initiativrige og selvsikre.

Besøg et børnevenligt område (på engelsk)

Støttegrupper opbygger børns selvtillid
Et andet eksempel på arbejdet med den mentale trivsel er fra Niger i det centrale Sahel, hvor klimaforandringer, sult og væbnede konflikter truer millioner af børns liv. Otte ud af ti børn har oplevet vold.

Her har Anne-Sophie Dybdal været med til at oprette støttegrupper for børn ned til otte år, der var angste og deprimerede, fordi de havde oplevet for eksempel voldtægt og overgreb. Hun underviste lokale læger, jordemødre, ammerådgivere og sundhedspersonale i, hvordan de kunne tale med børnene om, at det ikke var deres skyld.

- Vi brød tabuet ved at tale med børnene om usikkerhed og angst og at bearbejde oplevelserne i grupper. Det handlede om at fortælle børnene, at der ikke var noget galt med dem. Der var nogle, der havde gjort noget mod dem. Ved at sætte ord på kunne børnene langsomt få deres selvtillid og tillid til verden tilbage, fortæller Anne-Sophie Dybdal.

De usynlige sår kan hele med den rette hjælp
For Anne-Sophie Dybdal er det centrale budskab, at den mentale sundhed er lige så vigtig som den fysiske.

- I krige og konflikter skal vi ikke først tænke overlevelse og først derefter trivsel. Vi skal sætte ind samtidig. Mental sundhed er ikke en luksus. Det er en nødvendighed, siger hun.

Hele 449 millioner børn i verden lever i dag i områder med krig og konflikt. Og særligt fordi krige og konflikter ofte varer ved år efter år, er der særligt brug for fra starten at arbejde med børnenes mentale sundhed.

- Ellers kan børn udvikle angst og depression eller få indlæringsproblemer og kronisk sorg. Traumatiske begivenheder i barndommen kan få langvarige konsekvenser og skabe kaos gennem hele livet - ikke kun for det enkelte barn, men også for familier og de samfund, som børnene skal være en del af.

Anne-Sophie Dybdal er dog fuld af håb på flere planer.

- Den gode nyhed er, at børn kan hele. Vi ved, hvad vi skal gøre, vi ved, hvad der skal til. Vi er kommet et langt stykke vej, og vi gør et virkelig godt stykke arbejde. Det giver mig håb, siger hun.

FAKTA

TRE SKRIDT TIL EN TRYG HVERDAG

For et barn, der oplever krig, kan vejen til en tryg hverdag virke lang og vanskelig. Her er tre ting, der hjælper børn og familier, som går gennem voldsomme oplevelser.

RED BARNETS HISTORIE

Mental sundhed siden 1945

Lige siden vi blev oprettet, har vi arbejdet med at fremme børn og unges mentale trivsel. Generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen fortæller om arbejdet - fra krigsbørnene efter Anden Verdenskrig til flygtningebørnene fra Syrien.