MILLIONER PÅ FLUGT I SAHEL

Issa og Aissata går i skole trods krig og klimaforandringer

Syd for Sahara-ørkenen har klimaforandringer, sult, fattigdom og væbnede konflikter tvunget millioner af mennesker på flugt og lukket tusindvis af skoler. I Burkina Faso, Mali og Niger giver Red Barnets støtte til skoler og lokalsamfund dog 300.000 børn mulighed for fortsat at gå i skole. 

- Vi flygtede, da bevæbnede mænd sagde, vi skulle forlade vores landsby. Vi efterlod alt, hvad vi ejede og kom her uden noget som helst. 

Sådan fortæller 13-årige Issa fra Niger, der nu på tredje år lever med sin familie langt fra deres landsby. De ejer ikke længere jord eller husdyr, så Issas forældre kan ikke selv forsørge familien. 

- Vi havde et godt liv før, men når der ikke er fred, er livet ikke det samme, siger Issa. 

Skole giver håb og tryghed
Sammen med lokale myndigheder og organisationer støtter Red Barnet en skole i byen, så Issa og de andre børn kan lære at læse og skrive. Og det er vigtigt, for skolegang giver børn en tryg hverdag og mere håb for fremtiden, når alt andet omkring dem er forandret.  

- Jeg kan godt lide at lære noget og så at være sammen med de andre børn og at spille fodbold, siger Issa. 

Skolelukninger truer børn 
Issas historie er bare en af utallige. For tusinder af skoler i Burkina Faso, Mali og Niger er lukket, og halvdelen af alle børn mellem 6 og 14 år går ikke i skole. 

Det betyder ikke blot, at millioner af børn ikke lærer at regne og skrive. Krig, fattigdom og de mange lukkede skoler betyder også øget risiko for, at børn bliver tvunget ud i børneægteskab eller børnearbejde. 

Derfor er Red Barnet sammen med lokale myndigheder og organisationer, som for eksempel skolebestyrelser og lokale foreninger, i gang med frem mod 2027 at sikre 300.000 børn en bedre skolegang. Indsatsen er fokuseret omkring 237 skoler i 30 kommuner på tværs af Mali, Burkina Faso og Niger. Vi støtter med skolebøger, kladdehæfter og skriveredskaber, pædagogisk udvikling af lærerne samt trivselsindsatser i skolen, da mange af børnene er stærkt påvirkede af konflikten omkring dem.

Pige i skole i Mali

Jeg elsker min skole.

Omsorgsfuld støtte til det enkelte barn 
Otte ud af 10 børn i de tre lande har oplevet vold eller voldsomme hændelser. Derfor arbejder Red Barnet sammen med de lokale partnere også med særlige pædagogiske og sociale indsatser rettet mod de børn, der har særlige behov. Vi uddanner blandt andet lærerne i at undervise børn med særlige behov og inddrager forældrene i hvordan, de bedst støtter deres børn. 

Og det har man gode erfaringer med. En undersøgelse fra Red Barnet viser, at 87 procent af børnene på de skoler, som Red Barnet støtter, føler sig mere sikre og trives bedre sammenlignet med for tre år siden.

Vi sikrer familiers livsgrundlag 
Ud over at styrke børns skolegang arbejder Red Barnet også i de tre lande med at sikre børn og familiers overlevelse og livsgrundlag. Indsatsen består bl.a. i fødevarehjælp og pengeoverførsler så familier kan forsørge sig selv samt at sikre adgang til mobile sundhedsklinikker. 

Projektet er særlig støttet af EU og Danida. Derudover støtter privatpersoner, virksomheder, fonde og regeringer Red Barnets uddannelsesprojekter verden over. 

VIDEO

SÅDAN OVERKOMMER BØRN VOLDSOMME OPLEVELSER

Red Barnet har udviklet en særlig tilgang, hvor børn, der er fordrevet fra deres landsby, kommer hurtigt tilbage i en midlertidig skole, og hvor der tages hensyn til barnets særlige behov.