Hvad er trusler på nettet?

Nogle børn og unge oplever desværre at få sendt trusler på digitale platforme Det er en alvorlig sag at true andre med vold eller på livet, og det kan være ulovligt.

Det kan være voldsomt og krænkende for et barn at modtage trusler, og det er vigtigt at tage truslerne alvorligt. Truslerne kan anmeldes til platformene, hvilket I kan få teknisk hjælp til her. Truslerne kan også anmeldes til politiet.

Kontakt endelig SletDet Rådgivningen, hvis du kender et barn, der har været udsat for trusler. Vores rådgivere er specialiseret i digitale krænkelser og kan give råd om håndteringen af truslerne.