Hvad er grooming?

Grooming beskriver en proces, hvor en krænker opbygger en relation til et barn med henblik på at få barnet til (tilsyneladende frivilligt) at indgå i aktiviteter, der skal tilfredsstille krænkeren. Begrebet anvendes altså om en seksuel krænkers manipulation af et barn. Grooming er en avanceret manipulationsproces, og det kan have alvorlige konsekvenser for det barn og den familie, der er udsat.

Hver grooming-situation er unik, men processen vil typisk følge samme mønster. Læs mere om grooming og de fem faser på AnmeldDet.

Læs hvordan du som forælder kan beskytte dig barn mod grooming og digitale kærnkelser. 

Grooming er ulovligt, og det kan anmeldes til politiet her.

Kender du et barn, der har været udsat for grooming, er der hjælp at hente hos SletDet Rådgivningen - en fortrolig rådgivning, der er specialiseret i digitale krænkelser. Vores rådgivere sidder klar med hjælp og støtte til, hvordan I i fællesskab kan håndtere groomingen.