Hvad er flaming?

Når man er online på nettet, er det let at færdes anonymt på de forskellige sider og sociale medier. Når ens identitet er skjult for andre brugere, er det lettere at opføre sig ubehøvlet og hensynsløst, fordi ens adfærd er uden konsekvenser.

Flaming er fjendtlig, grov og fornærmende beskeder og samtaler, der finder sted mellem to eller flere brugere på nettet. Flaming sker normalt i sociale sammenhænge på nettet som eksempelvis i svar til en statusopdatering på Facebook. Oftest sker flaming, når brugere diskuterer et emne, og diskussionen ophedes, men det kan også blive fremprovokeret af tilsyneladende helt banale udtalelser.

Nogle personer færdes i debatfora, fx på Reddit, for udelukkende at starte flaming. Disse brugere kaldes trolde – se trolling.