Kirsten Lund Larsen, National chef i Red Barnet

Kirsten Lund Larsen leder hele Red Barnets indsats i Danmark. Hun udtaler sig i pressen, når børn bliver ramt af familiens fattigdom.

Kirsten Lund Larsen står som national chef i spidsen for udviklingen af Red Barnets indsats for de dårligst stillede børn i Danmark. Red Barnet arbejder primært med at bekæmpe social isolation, fattigdom, mobning, vold og overgreb. Vi giver oplevelser til børn fra de dårligst stillede familier i Danmark og hjælper dem med at blive en del af et fællesskab. Vi bryder tabuet om vold og seksuelle overgreb ved at give børn viden om deres rettigheder og om, hvor de kan få hjælp. Og vi arbejder aktivt for at bekæmpe og forebygge mobning i vuggestuer, børnehaver, skoler, sportsklubber og på nettet.

Ansvarsområder

Kirsten Lund Larsen taler de dårligst stillede børn i Danmarks sag over for politikere, beslutningstagere og befolkningen. Som national chef er det desuden hendes opgave at sikre, at Red Barnet har dygtige medarbejdere og frivillige både i Red Barnets nationale programmer og i vores frivillige sociale arbejde.

Baggrund

Kirsten Lund Larsen er uddannet journalist. Hun har tidligere arbejdet i Folkekirkens Nødhjælp og i KFUM og KFUK, hvor hun har ledet arbejdet med at oprette lokale børneklubber og sikre gode fællesskaber. Kirsten Lund Larsen har været ansat i Red Barnet siden marts 2014.

Læs mere

Om Red Barnets indsats mod fattigdom i Danmark 
Om Red Barnets indsats mod vold og seksuelle overgreb
Om Red Barnets indsats mod mobning 

Følg Kirsten Lund Larsen på Twitter: @kiluladk