Ane Lemche

Psykolog hos Red Barnet

Ane Lemche er psykolog i Red Barnet og ekspert i børn, unge og familier. Hun udtaler sig i pressen om vold, grooming, digitale og fysiske overgreb mod børn og unge, anbringelsesområdet samt børn og unges generelle trivsel og udvikling.

Som psykolog i Red Barnet har Ane Lemche faglig ekspertviden om, hvordan vold, overgreb og omsorgssvigt påvirker børn og unge, både digitalt og fysisk. Ane Lemche koordinerer anmeldelsestjenesten AnmeldDet, hvor Red Barnet dagligt modtager anmeldelser af sites, hvor der bliver delt seksuelt overgrebsmateriale mod børn. Ane Lemche deltager i flere internationale faglige netværk, og AnmeldDet arbejder sammen med blandt andet politiets digitale efterforskningscenter (NC3) såvel som Interpol i bekæmpelsen af overgrebsmateriale mod børn.

Ane Lemche arbejder også eksternt med kvalitetsudvikling og faglig sparring og underviser fagfolk og frivillige indenfor et bredt område af emner.

Baggrund

Ane Lemche er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og autoriseret af Dansk Psykolognævn. Hun har i en årrække arbejdet med børn, unge og familier i både kommunalt og privat regi med fokus på vold, overgreb, omsorgssvigt, kriser og konflikter. Ane Lemche har desuden arbejdet på anbringelsesområdet, og hun brænder for børns rettigheder og trivsel.

Ane Lemche (foto: Camilla Hey)