Taler du

med dit barn om

ubehagelige oplevelser på nettet?

Digitale medier er en central del af børn og unges hverdag. De åbner op for en verden af muligheder og relationer, som er spændende at være en del af. Desværre ved vi, at nogle børn oplever ubehagelige ting på nettet - og vi ved også, at der ikke bliver talt nok om det i hjemmet. 

Vi har udarbejdet gode råd til, hvordan du som forælder kan have en god dialog med dit barn om digital adfærd og krænkelser.  

Gode råd til dialog med dit barn omkring ubehagelige oplevelser på nettet

Rådene er lavet i samarbejde med børn og unge. Print dem ud og hæng dem på køleskabet, så I husker at tage denne vigtige samtale.  

Se og print råd til dig, der har børn i alderen 9-12 år

Se og print råd til dig, der har børn i alderen 13-17 år

Har du stadig spørgsmål? 

Herunder finder du svar på nogle af de spørgsmål, du måske stadig sidder med. I svarene finder du information, links og konkrete råd til handlemuligheder.  

På hvilke sociale medier opleves digitale krænkelser oftest?

Det er svært at udpege, hvilke sociale medier børn kan være i særlig risiko for at opleve digitale krænkelser på. Det kan forklares med, at sociale medier ofte har mange af de samme funktioner som fx chat og videredeling samt muligheden for at kommentere på og like indhold.  
Og det er mulighederne for kommunikation og interaktion, som udgør en risiko for at opleve grænseoverskridende adfærd online såvel som offline.  

Det er en god idé at sætte sig ind i, hvordan de medier, som dit barn bruger, fungerer. Hvilke privatlivsindstillinger kan man lave, som fx beskytter dit barn mod at blive kontaktet af fremmede? Er der mulighed for at være anonym eller ej? Er dit barn med i nogle særlige grupper på platformen, og hvilken type fællesskab udgør de grupper? Du kan læse mere om de forskellige medier i vores leksikon til forældre.

På langt de fleste digitale medier er det muligt at slette og anmelde informationer, billeder og videoer. Du kan også slette profiler eller blokere andre brugere. Se gerne vores slettevejledninger.  

Hvilken aldersgruppe oplever digitale krænkelser? 

Digitale krænkelser kan ske for personer i alle aldre. Vores undersøgelser i Projekt deSHAME har fokuseret på børn og unge i alderen 9-17 år. Karakteren af en digital krænkelse kan dog godt være forskellig afhængigt af aldersgruppen.  

For aldersgruppen 13-17 år bruger vi termen ’digitale sexkrænkelser’ fordi krænkelser i denne aldersgruppe ofte har en seksuel karakter, som fx ufrivillig deling af intime billeder eller modtagelse af uønskede seksuelle kommentarer og billeder.  

For børn i 9-12-årsalderen anvender vi det mere alderssvarende begreb ’digitale krænkelser’, der henviser til grænseoverskridende adfærd online, hvor der fx gøres brug af kønsstereotype holdninger på en nedsættende måde eller negative kommentarer om andres udseende.

Hvornår er det en god idé, at jeg begynder at tale med mit barn om digitale krænkelser?

Internettet er en vigtig del af hverdagen for mange børn og unge, og selvom aldersgrænsen for at have en profil på de fleste sociale medier er 13 år, så kommer mange børn på langt tidligere. Udover sociale medier kan digitale krænkelser også foregå på andre digitale platforme, fx via digitale spil og SMS’er.  

Det er derfor vigtigt, at du begynder at tale med dit barn om digitale krænkelser og sikker adfærd på nettet, når barnet begynder at færdes på digitale platforme, hvor der er mulighed for at kommunikere med andre. Ligesom det er vigtigt for dit barn at vide, at det altid kan komme til dig, hvis det har oplevet noget utrygt på nettet.  

Læs mere om, hvordan du starter dialogen med dit barn på 9-12 år 
Læs mere om, hvordan du starter dialogen med dit barn på 13-17 år 

Hvilke tegn skal jeg være opmærksom på hos mit barn?

Det er svært at opstille konkrete tegn på, at dit barn har været involveret i en ubehagelig oplevelse på nettet. Mange af de tegn, der kan være, kan også være kendetegnende for mange andre forskellige former for mistrivsel eller negative oplevelser. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvis dit barn ændrer adfærd og at du undersøger, hvad det kan skyldes. Det kan fx være at: 

  • Dit barn ikke har lyst til at tage i skole eller være en del af aktiviteter, som barnet normalt nyder at deltage i. 
  • Dit barn ændrer adfærd omkring digitale medier, fx ved at ignorere indkommende beskeder eller skynde sig at slukke skærmen, hvis du nærmer dig.  
  • Dit barn udtrykker mistrivsel, fx ved hyppigt at have ondt i maven. 

Børn kan være gode til at skjule deres bekymringer. Måske åbner dit barn ikke op, første gang du spørger, om alt er okay. Det er derfor vigtigt, at du gør det tydeligt for barnet, at du er tilgængelig til en snak, når barnet har tid og lyst til at tale sammen.  

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du tager dialogen med dit barn i vores råd ovenfor. 

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg finder ud af, at mit barn har udsat en anden for en digital krænkelse?  

Hvis dit barn har udsat en anden for en digital krænkelse, er det vigtigt, at du forholder dig roligt og giver dit barn plads til at forklare, hvad der er sket. Husk på, at hvis dit barn har gjort noget forkert, kræver det stort mod at gå til bekendelse til en voksen. Dit barn har brug for at vide, at det har gjort det rigtige ved at komme til dig, og at du vil hjælpe barnet med at løse situationen.  

Når du har fundet af, hvad der er sket, kan du gøre følgende:  

  • Hvis det handler om, at der er blevet delt krænkende materiale, er det vigtigt at få stoppet delingen. Tag kontakt til de personer, som dit barn har delt materialet med og bed dem om at slette det.  
  • Involvér eventuelt barnets skole eller andre forældre til børn, som også er involveret, så I kan lave en fælles indsats om at få stoppet krænkende adfærd og forebygge, at det sker igen. Vi har udviklet undervisningsmaterialer om digitale krænkelser til både mellemtrin- og udskolingselever
  • Kontakt Red Barnets SletDet-rådgivning, som kan give råd og vejledning til, hvordan du bedst håndterer den situation, som I står i. 

Hvem kan jeg kontakte, hvis mit barn har været involveret i en digital krænkelse?  

Hvis dit barn har været involveret i en digital krænkelse, kan du eller dit barn kontakte Red Barnets rådgivningstjeneste SletDet.

Rådgiverne på SletDet kan give dig gode råd og vejledning til, hvordan du kan håndtere og få stoppet en digital krænkelse. Udover at lytte og støtte, kan rådgiverne vejlede i, hvordan man kontakter en digital platform og bede dem om hjælp til at reagere, hvordan man anmelder en krænkelse, sletter indhold, samt hvad dit barn har af rettigheder. 

SletDet-rådgivningen er gratis og fortrolig.  


Se kampagnefilmen 
fra projekt deSHAME 

I filmen herunder får du indblik i nogle af de hverdagsscenarier, unge fortæller os er udfordrende for samtalen med forældre omkring deres liv på digitale medier. Vi håber, at filmen kan medvirke til at få flere dialoger med jeres børn omkring livet på nettet – på godt og ondt. 

Skolemateriale 

Forældrematerialerne er udviklet som en del af Projekt deSHAME II, der handler om at forebygge digitale krænkelser blandt børn og unge. Her kan du kan læse mere om samarbejdet.  

Forældrematerialerne står ikke alene. Vi har også udviklet undervisningsmateriale om emnet, og tanken er netop at skole og forældre skal løfte i flok på dette område. Måske har dit barn arbejdet med Projekt deSHAME II i skolen, og hvis du er interesseret i at vide mere om det, kan du her finde undervisningsmaterialet deSHAME 2.