Forældre

Krænkelser og ubehagelige oplevelser på nettet

SÅDAN TALER DU MED DIT BARN OM KRÆNKELSER OG UBEHAGELIGE OPLEVELSER PÅ NETTET

Digitale medier er en central del af børn og unges hverdag. De åbner op for en verden af muligheder og relationer, som er spændende at være en del af. Desværre ved vi, at nogle børn oplever ubehagelige ting på nettet - og vi ved også, at der ikke bliver talt nok om det i hjemmet. 

Vi  har udarbejdet gode råd til, hvordan du som forælder kan have en god dialog med dit barn om digital adfærd og krænkelser.   

Gode råd til dialog med dit barn

Rådene er lavet i samarbejde med børn og unge. Print dem ud og hæng dem på køleskabet, så I husker at tage denne vigtige samtale.  

Se og print råd til dig, der har børn i alderen 9-12 år

Se og print råd til dig, der har børn i alderen 13-17 år

Spørgsmål og svar til forældre

En undersøgelse, der er lavet for Red Barnet, peger på, at digitale krænkelser i størst grad finder sted på platformen Snapchat. Digitale krænkelser kan dog finde sted på alle sociale medier. Det kan forklares med, at sociale medier ofte har mange af de samme funktioner som fx chat og videredeling samt muligheden for at kommentere på og like indhold.

Og det er mulighederne for kommunikation og interaktion, som udgør en risiko for at opleve grænseoverskridende adfærd online såvel som offline.

Det er en god idé at sætte sig ind i, hvordan de medier, som dit barn bruger, fungerer. Hvilke privatlivsindstillinger kan man lave, som fx beskytter dit barn mod at blive kontaktet af fremmede? Er der mulighed for at være anonym eller ej? Er dit barn med i nogle særlige grupper på platformen, og hvilken type fællesskab udgør de grupper? Du kan læse mere om de forskellige medier i vores leksikon til forældre

På langt de fleste digitale medier er det muligt at slette og anmelde informationer, billeder og videoer. Du kan også slette profiler eller blokere andre brugere. Se gerne vores slettevejledninger.

Digitale krænkelser kan ske for personer i alle aldre. Vores undersøgelser i Projekt deSHAME har fokuseret på børn og unge i alderen 9-17 år. Karakteren af en digital krænkelse kan dog godt være forskellig afhængigt af aldersgruppen.

For aldersgruppen 13-17 år bruger vi termen ’seksualiserede digitale krænkelser’ fordi krænkelser i denne aldersgruppe ofte har en seksuel karakter, som fx ufrivillig deling af intime billeder eller modtagelse af uønskede seksuelle kommentarer og billeder.

For børn i 9-12-årsalderen anvender vi det mere alderssvarende begreb ’digitale krænkelser’, der henviser til grænseoverskridende adfærd online, hvor der fx gøres brug af kønsstereotype holdninger på en nedsættende måde eller negative kommentarer om andres udseende.

Seksualiserede digitale krænkelser er en underkategori til ‘digitale krænkelser’, og her indebærer krænkelsen en seksualisering.

I Red Barnet definerer vi seksualiserede digitale krænkelser som alle uønskede seksuelle handlinger, der foregår på nettet. Det omfatter handlinger, hvor billeder, videoer, indlæg, beskeder eller sider bliver anvendt på en måde, så en person fx føler sig truet, udnyttet, tvunget, ydmyget, udstillet, seksualiseret, diskrimineret, ked af det, bange eller bekymret. 

Seksualiserede digitale krænkelser kan fx omhandle ufrivillig deling af intimt materiale (fx nøgenbilleder), afpresning med seksuelt materiale (kaldet sextortion), grooming, mobning med seksuelt indhold – såsom rygtespredning omkring ens seksualitet eller lignende.

Det er væsentligt at adskille seksualiserede digitale krænkelser med seksuel nysgerrighed og interaktion på nettet. Seksuel nysgerrighed og udforskning af seksualitet har altid været centralt i ungdomsårene. Nettet giver nye muligheder for, at unge kan udforske og eksperimentere med seksualitet – herunder at dele nøgenbilleder af sig selv. Unge deler nøgenbilleder af sig selv af flere årsager. Blandt andet som en del af en tillidsfuld relation, fordi det er en måde at udtrykke sig selv på.

Der er desværre også unge, der får videredelt nøgenbilleder uden samtykke samt unge, der deler nøgenbilleder af sig selv, fordi de føler at de skal, eller fordi de bliver tvunget. Og heri ligger det problematiske.

Seksualiserede digitale krænkelser er alvorlige. Det har alvorlige konsekvenser – og det bør tages lige så alvorligt, som fysisk seksuelle overgreb.

Kender du et barn eller en ung, der har været udsat for en seksualiseret digital krænkelse, er du velkommen til at kontakte SletDet Rådgivningen. Vi vil rigtig gerne hjælpe. 

Har du lyst til at blive klogere på seksualiserede digitale krænkelser, kan du finde viden og undersøgelser på SletDet Rådgivningens side til forældre og fagpersoner.

Internettet er en vigtig del af hverdagen for mange børn og unge, og selvom aldersgrænsen for at have en profil på de fleste sociale medier er 13 år, så kommer mange børn på langt tidligere. Udover sociale medier kan digitale krænkelser også foregå på andre digitale platforme, fx via digitale spil og SMS’er.  

Det er derfor vigtigt, at du begynder at tale med dit barn om digitale krænkelser og sikker adfærd på nettet, når barnet begynder at færdes på digitale platforme, hvor der er mulighed for at kommunikere med andre. Ligesom det er vigtigt for dit barn at vide, at det altid kan komme til dig, hvis det har oplevet noget utrygt på nettet.

Det er svært at opstille konkrete tegn på, at dit barn har været involveret i en ubehagelig oplevelse på nettet. Mange af de tegn, der kan være, kan også være kendetegnende for mange andre forskellige former for mistrivsel eller negative oplevelser. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvis dit barn ændrer adfærd og at du undersøger, hvad det kan skyldes. Det kan fx være at: 

  • Dit barn ikke har lyst til at tage i skole eller være en del af aktiviteter, som barnet normalt nyder at deltage i. 
  • Dit barn ændrer adfærd omkring digitale medier, fx ved at ignorere indkommende beskeder eller skynde sig at slukke skærmen, hvis du nærmer dig.  
  • Dit barn udtrykker mistrivsel, fx ved hyppigt at have ondt i maven. 

Børn kan være gode til at skjule deres bekymringer. Måske åbner dit barn ikke op, første gang du spørger, om alt er okay. Det er derfor vigtigt, at du gør det tydeligt for barnet, at du er tilgængelig til en snak, når barnet har tid og lyst til at tale sammen.

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du tager dialogen med dit barn i vores råd ovenfor.

Hvis dit barn har udsat en anden for en digital krænkelse, er det vigtigt, at du forholder dig roligt og giver dit barn plads til at forklare, hvad der er sket. Husk på, at hvis dit barn har gjort noget forkert, kræver det stort mod at gå til bekendelse til en voksen. Dit barn har brug for at vide, at det har gjort det rigtige ved at komme til dig, og at du vil hjælpe barnet med at løse situationen.  

Når du har fundet af, hvad der er sket, kan du gøre følgende:  

  • Hvis det handler om, at der er blevet delt krænkende materiale, er det vigtigt at få stoppet delingen. Tag kontakt til de personer, som dit barn har delt materialet med og bed dem om at slette det.  
  • Involvér eventuelt barnets skole eller andre forældre til børn, som også er involveret, så I kan lave en fælles indsats om at få stoppet krænkende adfærd og forebygge, at det sker igen.
  • Kontakt vores SletDet Rådgivning, som kan give råd og vejledning til, hvordan du bedst håndterer den situation, som I står i. 

Hvis dit barn har været involveret i en digital krænkelse, kan du eller dit barn kontakte vores SletDet Rådgivning.

Rådgiverne på SletDet kan give dig gode råd og vejledning til, hvordan du kan håndtere og få stoppet en digital krænkelse. Udover at lytte og støtte, kan rådgiverne vejlede i, hvordan man kontakter en digital platform og bede dem om hjælp til at reagere, hvordan man anmelder en krænkelse, sletter indhold, samt hvad dit barn har af rettigheder. 

SletDet Rådgivningen er gratis og fortrolig. 

Se kampagnefilmen fra projekt deSHAME

I filmen herunder får du indblik i nogle af de hverdagsscenarier, unge fortæller os er udfordrende for samtalen med forældre omkring deres liv på digitale medier. Vi håber, at filmen kan medvirke til at få flere dialoger med jeres børn omkring livet på nettet – på godt og ondt. 

Skolemateriale

Forældrematerialerne er udviklet som en del af Projekt deSHAME II, der handler om at forebygge digitale krænkelser blandt børn og unge. Her kan du læse mere om samarbejdet.

Forældrematerialerne står ikke alene. Vi har også udviklet undervisningsmateriale om emnet, og tanken er netop at skole og forældre skal løfte i flok på dette område. Måske har dit barn arbejdet med Projekt deSHAME II i skolen, og hvis du er interesseret i at vide mere om det, kan du her finde undervisningsmaterialet deSHAME 2.