Vi bekæmper alle former for

vold og overgreb mod børn

Foto: Ulrik Jantzen

Vi bryder tabuet om vold og seksuelle overgreb gennem massiv oplysning og råber politikerne op, hvis tilbuddene til ofrene er utilstrækkelige.

Red Barnet arbejder utrætteligt på at forhindre vold og seksuelle overgreb mod børn. Desværre bliver mange børn udsat for fysisk og psykisk vold og tvunget eller lokket til sex. Der er et stort tabu omkring overgrebene – ofte ved børnene ikke engang selv, at det, de har været udsat for, er forbudt.

Derfor gør vi meget ud af at oplyse om emnet til både børn og voksne. Vi skaber også debat om, at ofrene ikke altid får gode nok behandlingstilbud. Og vi lægger pres på politikerne, for det er deres ansvar at gøre noget ved problemet. Vi rådgiver også voksne, børn og fagfolk om, hvordan de undgår eller stopper overgreb i den digitale verden. Desuden driver vi en hotline, hvor man kan anmelde seksuelt overgrebsmateriale med børn.

Anmeld seksuelt overgrebsmateriale med børn

På Red Barnets hotline kan man anmelde seksuelt overgrebsmateriale med børn.

Anmeld

Vold

Vi arbejder for at stoppe alle former for vold mod børn.

Vold

Digitale overgreb

Vi forebygger og rådgiver om nøgenbilleder på nettet.

Digitale overgreb

Seksuelle overgreb

Vi bekæmper seksuelle overgreb mod børn.

Seksuelle overgreb

Spørgsmål og svar om vold og overgreb

  • Er der sket nogle forbedringer på området? I 2013 kom regeringen med en såkaldt overgrebspakke, som har sat mere fokus på, hvordan der skal gribes ind over for overgreb. For eksempel skal socialrådgiverne reagere indenfor 24 timer, hvis der kommer en underretning om overgreb på et barn. Oprettelsen af børnehuse landet over har skabt en mere kvalificeret og børnevenlig sagsbehandling. Nu skal børnene kun møde op ét sted for tale med alle de myndigheder, som de skal i kontakt med efter et overgreb.
  • Kan man overhovedet stoppe vold og overgreb mod børn? Red Barnet så allerhelst, at alle former for vold og seksuelle overgreb mod børn ophørte. Det er desværre et urealistisk mål at få opfyldt. Derfor har Red Barnet et mål om, at alle børn i løbet af deres skolegang får informationer og viden om vold og seksuelle overgreb. De kan nemlig bedre beskytte sig, hvis de ved, at de har ret til at sige nej og bede om hjælp til at få stoppet overgreb. Mange voksne ved heller ikke, hvad de skal gøre, hvis de har mistanke om, at overgreb finder sted. Overgreb forebygges bedst ved at skabe åbenhed om, at overgreb finder sted og oplyse om, at alle voksne har pligt til at indberette det til kommunen, hvis de har en mistanke.
  • Hvilke signaler skal man være opmærksom på? Børn, som udsættes for vold og seksuelle overgreb, viser ofte tegn på mistrivsel. De er tit angste og har svært ved at koncentrere sig. Børnene har måske ikke lyst til at være på bestemte steder eller sammen med bestemte personer. Eller de vil ikke tale om bestemte ting. Andre signaler kan være mareridt, problemer med at falde i søvn, ingen appetit og forringet indlæring. Ofte vil barnet også isolere sig socialt og måske blive selvskadende eller aggressiv. Men årsager til mistrivsel kan også skyldes andre forhold, f.eks. omsorgssvigt, mobning, skilsmisse og dødsfald i familien. Læs mere om signaler på mistrivsel.
  • Hvilke konsekvenser kan det have for et barn? Hvilke konsekvenser kan det have for et barn? Oplevelser med vold og seksuelle overgreb skader barnets grundlæggende tillid til voksne. Barnet bliver usikker på, hvordan det kan have tillid til andre, når den voksne, der skulle beskytte og give omsorg, har slået, udnyttet eller manipuleret barnet. Ved seksuelle overgreb kan barnets seksualitet blive skadet på flere måder: Barnet kan få problemer med almindelige eller tilfældige berøringer. Barnet kan også få svært ved at mærke seksuelle grænser og måske skamme sig over sin egen seksualitet nu og på længere sigt.
  • Hvad gør Red Barnet for at forhindre vold og overgreb mod børn? Der er et kæmpe tabu omkring vold og overgreb mod børn i Danmark. Mange ved ikke, at det også sker i vores velfærdssamfund. Derfor har Red Barnet sat sig for at bekæmpe tabuiseringen og uvidenheden ved at lave en masse oplysning til børnene selv, deres forældre og fagpersoner. Red Barnet prøver også at råbe politikerne op og sige, at det er deres ansvar, at der i kommunerne er viden om og penge til at gribe ind og sørge for den rette behandling til børn, der har været udsat for vold og overgreb.
  • Hvad skal man gøre, hvis man har en mistanke om, at overgreb finder sted? Hvis du fornemmer, at noget er galt, så spørg ind til barnets bekymringer uden at lægge ordene i barnets mund. Vis tillid og tro på, hvad barnet fortæller. Skriv alle dine observationer ned. Har du mistanke til en person inden for familien, så lad være med at konfrontere personen med anklager, men underret i stedet for socialforvaltningen i din kommune.

Kuno er vagthund for de mange børn, der er udsat for vold og seksuelle overgreb.

Gang på gang er Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet, i medierne for at fortælle politikerne og myndighederne, at samfundet svigter børnene.

Interview

Sådan gør du, når du ser eller hører om et barn, der udsættes for vold

Hvis du opdager, at et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb, bør du underrette de sociale myndigheder. Det gør du ved at kontakte socialforvaltningen i din kommune og oplyse, hvad du har set eller hørt, og give navn og adresse på de involverede. Du kan vælge at være anonym, men det vil altid være bedst, at socialforvaltningen eller eventuelt politiet kan kontakte dig for at få yderligere oplysninger. På din kommunes hjemmeside kan du søge på 'underretninger' og få vejledning til, hvordan du gør.