Vi hjælper flygtningebørn

med at få nye venner og

blive godt integreret

i Danmark

Flygtningebørn er nogle af de dårligst stillede børn i Danmark. Derfor støtter Red Barnet børnene med forskellige aktiviteter, så de kan blive godt integreret.

Vi taler også flygtningebørnenes sag over for politikerne og påpeger, at flygtningebørn ikke skal behandles ringere end danske børn.

Børn og voksne i krise

Når børnene ankommer til Danmark – med eller uden deres forældre – er de ofte i krise efter voldsomme oplevelser i hjemlandet og undervejs på rejsen. Børnene har tit mistet familiemedlemmer eller deres hjem på grund af en krig eller en katastrofe. Mange har ikke gået i skole i flere år. Deres forældre har som regel meget lidt overskud, og nogle er blevet syge af de mange traumatiske oplevelser.
 

Stor lyst til integration

Heldigvis har mange flygtningebørn stor lyst til hurtigt at falde godt til i Danmark. De vil gerne gå i skole, har nemt ved at lære sproget og vil gerne have nye kammerater. Det gælder ikke mindst de børn, der har været nødt til at rejse helt alene til Danmark – de er meget parate til at integrere sig, få en uddannelse og klare sig godt.
 

Frivillige laver klubber

Red Barnets frivillige over hele landet er med til at sikre, at flygtningene skal føle sig velkomne og hurtigt få et netværk i Danmark. De frivillige opretter nye ’Velkommen til Danmark-klubber’ og oplevelsesklubber, hvor flygtningefamilier mødes med danske familier og hygger sig omkring forskellige aktiviteter som for eksempel madlavning og udflugter.
 

Lindrende at komme ud i naturen

De flygtninge, der har det allersværest på grund af traumatiske oplevelser i deres hjemland, har stor gavn af at komme ud i naturen. Derfor laver vores frivillige, sammen med Psykiatrien i Region Syd, skovture med for eksempel madlavning over bål. Projektet hedder ’Ud af krigens skygge’, for i naturen kan vi inddrage hele familien og få alle med i fællesskabet. Læs mere om vores naturaktiviteter

Hjælpe børn ud i fritidslivet

Flygtningebørn vil – ligesom danske børn – gerne gå til fodbold, svømning og musik. Men deres forældre har tit brug for en hjælpende hånd til at få deres børn ind i det danske fritidsliv. Red Barnets frivillige hjælper med at skabe kontakt til klubber og andre fritidstilbud via projektet ’Plads til alle’. Barnet kan for eksempel få hjælp til kontingenter eller få en frivillig følgeven, der sørger for transporten til og fra en fritidsaktivitet. 

 

Børnevenlige områder i centre

Red Barnet gik hurtigt i gang med at støtte de mange flygtninge, der ankom til Rødbyhavn og Padborg i efteråret 2015. Her oprettede vi børnevenlige områder i modtagecentrene. På modtagecenteret i Haderslev indrettede vi i en periode et særligt rart og roligt område for babyer og deres forældre.
 

Vi taler flygtningebørnenes sag

Red Barnet er vagthund for alle børn – også flygtningebørn. Vi holder øje med, at de bliver behandlet ligesom alle andre børn i Danmark. Derfor gør vi politikerne opmærksomme på, når flygtningebørnenes rettigheder til eksempelvis ordentlige boligforhold og uddannelse ikke bliver respekteret.

Vi er også børnenes stemme i den offentlige debat. Vores eksperter bliver ofte brugt til at forklare, hvordan flygtningebørn reagerer på de belastninger, de har oplevet før, under og efter flugten.

Se rapporten 'Du griner ligesom fra hele kroppen' om natursocial indsats for traumatiserede flygtningefamilier i Danmark.

Fakta om flygtningebørn i Danmark

  • 2.068 uledsagede flygtningebørn søgte om asyl i Danmark i 2015. De fleste kom fra Syrien, Afghanistan og Irak.

  • ’Plads til alle’ skal hjælpe 5.100 børn ind i fritidslivet i hele landet inden 2018.

  • 800 forældre og børn fra krigstraumatiserede flygtningefamilier samt knap 60 frivillige har været med i projektet ’Ud af krigens skygge’. 

Bliv frivillig hos Red Barnet

Som frivillig i Red Barnet kan du være med til at hjælpe de dårligst stillede børn og deres familier gennem en af Red Barnets lokalforeninger. Her kan du fx være med til at arrangere ture, aktiviteter og ferielejre.

Bliv frivillig hos Red Barnet