Leg og læring skal styrke børns udvikling

Red Barnet og LEGO Fonden er gået sammen om at styrke børn i nogle af verdens fattigste lande med et nyt program baseret på leg og læring

Leg sætter gang i nysgerrighed, giver plads til kreativitet og åbner op for nye måder at tænke og lære på. Med det nye partnerskabsprogram med LEGO Fonden, Championing Play, der fokuserer på leg og læring, vil vi hjælpe børn til at udvikle deres evner til at forhandle, tilpasse sig og opnå færdigheder, som de kan have med sig resten af livet. 

Coronapandemien har haft ødelæggende konsekvenser for børn i hele verden – og især børn, der bor i samfund, som i forvejen er påvirket af fattigdom, konflikter og kriser. Når samfundet og skolerne har været lukket ned, har mange børn siddet alene derhjemme i lange perioder ad gangen. Derfor er leg og læring mere vigtig end nogensinde. 

Leg er altafgørende i kampen mod isolation og angst, og leg er en effektiv måde at stimulere børns udvikling og modstandskraft på. Derfor samarbejder vi med LEGO Fonden om at styrke leg og dens positive effekt på indlæring og trivsel blandt nogle af verdens allermest sårbare børn. 

See this page in English

Om programmet

  • Over 18 måneder vil programmet direkte involvere op til 45.000 børn mellem 0-12 år.
  • Programmet er målrettet udsatte børn i syv lande i Afrika og Asien: Jordan, Bangladesh, Uganda, Bhutan, Libanon, Rwanda og Sierra Leone.
  • Programmet har den kombinerede fordel af at nå børn, omsorgspersoner og lærere samt bidrage med viden og den kollektive forståelse af, hvordan man kan genkende og måle kvalitetsleg og resultaterne heraf. For leg er en af de vigtigste midler til, at børn kan udleve deres potentiale og trives.
  • Børnene har glæde af indsatser af høj kvalitet, som med fokus på leg vil styrke deres læring, trivsel, glæde og modstandskraft. De vil desuden drage fordel af, at deres omsorgspersoner, forældre og lærere opnår relevante færdigheder og nye indsigter i, hvorfor leg er så vigtigt.
  • Vi vil øge vores indsats for at fremme brugen af leg til læring og trivsel i hjemmet, i skolen og som en del af nationale og globale politikker - understøttet af forskning og dokumentation for den lange række af positive virkninger, som leg har for børns evner til at lære og udvikle sig.
  • Programmet understøtter løfterne givet til børn i FN’s Verdensmål for 2030.