Sierra Leone - legebaseret forældreskab

Projektet har til formål at ruste unge forældre og omsorgspersoner med børn i alderen 0 – 5 år til at stimulere deres børns udvikling og trivsel gennem forskellige aktiviteter centreret omkring legebaseret læring.

Det vil ske ved at udbrede forståelsen af potentialet i leg som en motor for barnets udvikling og læring.

Projektet vil støtte unge forældre og omsorgspersoner med bedre viden om måder at lege med deres børn på, samtidig med at der indsamles og deles dokumentation og læring om, hvad der fungerer godt og knap så godt med henblik på at finde frem til den bedste praksis for at inddrage unge forældre og omsorgspersoner i tilgange, som fremmer deres børns leg, læring og trivsel.

Modtagere: 740 børn

Aldersgruppe: 0 – 5 år

Forventede resultater

  • Forskning og evalueringer, der skal give bedre indsigt i unge forældre og omsorgspersoners overbevisninger, praksis, antagelser og normer i forbindelse med leg med deres børn
  • Unge forældre og omsorgspersoner i målgruppen opnår færdigheder i og viden om kvalitetsleg, læring og trivsel for deres børn med henblik på at fremme deres udvikling