Uganda - læring og trivsel via leg

Målet med projektet er at gøre det lettere for forældre, omsorgspersoner og Red Barnets medarbejdere i Uganda at bruge leg til at stimulere børns udvikling og læring.

Projektet vil skabe bånd mellem børn og pædagoger, lærere og forældre gennem forskellige tilgange til legebaseret læring og udvikling. Indsatsen er særlig vigtig, efter Uganda havde en af de længste skolelukninger på næsten to år som følge af coronaen. Det har ikke alene sat børnene bagud i forhold til deres læring, men har også haft store konsekvenser for deres trivsel og sociale udvikling.

En af de største barrierer i forhold til at udbrede en legebaseret tilgang til læring er at ændre på den konventionelle opfattelse af, hvad læring er, og hvad der er vigtigt for børns trivsel. I grundskolen er der en tydelig tendens til, at læring er drevet af akademiske fremskridt, mens der sjældent er fokus på børnecentrerede tilgange og holistiske læringsresultater.

Dette projekt vil anvende kreative, interaktive og engagerende aktiviteter, arrangementer og kurser til at støtte forståelsen af legens betydning for børns læring, udvikling og trivsel og derved udbrede tilgange, som styrker legebaseret læring.

Modtagere: 8.700 børn

Aldersgruppe: 3 – 12 år

Forventede resultater

  • Øget trivsel og udvikling gennem legebaseret læring for børn i alderen 7 – 12 år med fokus på stimulering af kreativ interaktion i børneklubber
  • Forbedret legekvalitet for børn i alderen 3 – 6 år med henblik på læring, pleje og udvikling, hvilket skal være med til at forberede dem til skolegang
  • Bedre udnyttelse af leg i barnets umiddelbare omgivelser gennem inddragelse af forældre, lærere, lokalsamfund og interessenter på nationalt niveau