Libanon - legebaseret læring for flygtninge

Projektet har til formål at øge udbuddet af kvalitetsleg i fællesskabsbaserede uddannelsesprogrammer og på husholdnings- og samfundsniveau i Libanon for at sikre en bredere forståelse og udbredelse af leg som en måde at støtte flygtningebørns læring, trivsel og udvikling på.

Desuden vil vi med projektet dokumentere, måle og sammenligne lærings- og trivselsresultater fra børn i klasser, der har fået tilbudt muligheder for kvalitetsleg, med børn fra klasser, der ikke har fået disse muligheder. Dette vil hjælpe os med at belyse potentialet ved legebaseret læring for flygtningebørn, som vi efterfølgende vil forsøge at udbrede yderligere i Libanon.

Modtagere: 1.000 børn

Aldersgruppe: 6 – 12 år

Forventede resultater

  • Forbedret legekvalitet med fokus på børns udvikling, læring og trivsel gennem udbud af forskellige legeaktiviteter
  • En stærkere forståelse af leg i organisatorisk læring samt engagement af interne og eksterne interessenter og forbedret kapacitet gennem personale- og partnerskabskapacitet med legebaseret læring i fokus