Bangladesh - en legende start på livet

I Bangladesh støtter vi børn i alderen 0 - 6 år, der er ramt af COVID-19-pandemien, ved at give dem nye muligheder for at lege og lære og få mere interaktion med voksne gennem læringsmaterialer med fokus på leg.

Projektet har til formål at bidrage til de yngste børns trivsel og læring ved at skabe stimulerende, imødekommende og beskyttende miljøer – i hjemmet, i læringsrum, i lokalsamfundet og på nationalt plan.

Vi ønsker at undersøge og finde frem til den bedste praksis for lærere og pædagoger med henblik på at anvende legebaseret læring og at udvikle forældres evne til at skabe et inkluderende læringsmiljø i hjemmet for at gøre børnene klar til skolen. Desuden ønsker vi at opbygge og udbrede viden i lokalsamfundet om vigtigheden af leg for børns udvikling, herunder at give børnene mulighed og rum til at engagere sig i kvalitetsleg.

Modtagere: 12.226 børn

Aldersgruppe: 0 – 6 år

Billede øverst på denne side: Amina, 6, med en skolekammerat i Rajbari-omårdet, Bangladesh.

Forventede resultater

  • Øget adgang til læringsmiljøer baseret på leg og tidlig stimulering i hjemmet og i lokalsamfundet for børn i alderen 0 – 6 år, herunder børn med handicap

  • Øget tilgængelighed og tilskyndelse til brug af legematerialer i skolen for børn i alderen 5 – 6 år, herunder børn med handicap

  • Proaktiv inddragelse af politikere, embedsmænd og relevante interessenter i bestræbelserne på at opbygge skolelærernes kapacitet til effektivt at anvende legebaserede læringsmaterialer på tværs af landet